แทนที่สตริง

คลิกเพื่อคัดลอก

แทนที่อินสแตนซ์ทั้งหมดของสตริงย่อยภายในสตริงที่กำหนด


ตัวอย่าง : แทนที่ String(สตริง: "lorem ipsum", ค้นหา: "m", แทนที่: "M") = "loreM ipsuM"

การเชื่อมต่อการไหล

  • [Input] In - เริ่มการดำเนินการของบล็อก
  • [Output] Out - เปิดใช้งานเมื่อบล็อกเสร็จสิ้นการดำเนินการ

การเชื่อมต่อข้อมูล

  • [Input] String (string) - สตริงที่จะมีการแทนที่
  • [Input] Find (string) - สตริงย่อยที่จะแทนที่
  • [Input] Replace (string) - สตริงย่อยที่จะแทนที่
  • [Output] Result (string) - ผลลัพธ์ของการดำเนินการ