เปลี่ยนรหัสผ่าน

คลิกเพื่อคัดลอก

เปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้ปัจจุบัน


การเชื่อมต่อการไหล

  • [Input] In - เริ่มการดำเนินการของบล็อก
  • [Output] Out - เปิดใช้งานเมื่อบล็อกเสร็จสิ้นการดำเนินการ

การเชื่อมต่อข้อมูล

  • [Input] old_password (password) - รหัสผ่านผู้ใช้เก่าที่เข้ารหัส
  • [Input] new_password (password) - รหัสผ่านผู้ใช้ใหม่ที่เข้ารหัส