Dizeyi Değiştir

Kopyalamak için tıklayın

Belirli bir dize içindeki bir alt dizenin tüm örneklerini değiştirir.


Örnek : String Değiştir(string: "lorem ipsum", bul: "m", değiştir: "M") = "loreM ipsuM".

Akış Bağlantıları

  • [Input] In - bloğun yürütülmesini başlatır.
  • [Output] Out - blok yürütmeyi bitirdiğinde etkinleşir.

Veri Bağlantıları

  • [Input] String (string) - değiştirmenin gerçekleşeceği dize.
  • [Input] Find (string) - değiştirilecek alt dize.
  • [Input] Replace (string) - değiştirilecek alt dize.
  • [Output] Result (string) - işlemin sonucu.