String vervangen

Klik om te kopiëren

Vervangt alle exemplaren van een substring binnen een gegeven string.


Voorbeeld: Vervangen String(string: "lorem ipsum", find: "m", replace: "M") = "loreM ipsuM".

Stroomverbindingen

  • [Input] In - start de uitvoering van het blok.
  • [Output] Out - activeert als het blok zijn uitvoering heeft beëindigd.

Gegevensverbindingen

  • [Input] String (string) - string waarbinnen de vervanging plaatsvindt.
  • [Input] Find (string) - substring die vervangen moet worden.
  • [Input] Replace (string) - substring waarmee wordt vervangen.
  • [Output] Result (string) - resultaat van de operatie.