Spoedcursus 101
10 modules
5 weken

Netwerkverzoeken

Klik om te kopiëren

Het volgen van netwerkverzoeken voor gedetailleerde informatie


Een ander nuttig onderdeel van de Developer Tools is Network. Hierin kunt u alle netwerkverzoeken en gedetailleerde informatie daarover volgen en de ontvangen antwoorden parseren. Laten we eens kijken naar het voorbeeld van een tabel met informatie over landen. Deze is gemaakt in module 8, en we weten zeker dat er een GET verzoek moet worden gedaan om deze tabel te vullen. Laten we de bijbehorende pagina openen en controleren of het verzoek daadwerkelijk is verzonden en correct is samengesteld.

De tabel is correct aangemaakt, hij wordt automatisch ingevuld, en het feit zelf van het versturen van het verzoek stond dus niet ter discussie. Het is inderdaad te zien in de Network sectie. Maar de eventuele afwezigheid ervan zou net een antwoord kunnen geven op de vraag waarom er geen gegevens in de tabel staan. In dat geval zou het duidelijk worden dat u moet zoeken naar de reden voor de afwezigheid van een GET verzoek (mogelijke opties: de juiste trigger voor het verzenden is niet ingesteld; de gebeurtenis die de trigger activeert treedt niet op; het bedrijfsproces is met fouten samengesteld).

Voor meer gemak bij het weergeven van de benodigde informatie kunt u onmiddellijk het Fetch / XHR filter activeren (verschillende serviceverzoeken die in dit stadium niet nodig zijn, worden niet weergegeven) of zelfs zoeken op trefwoorden.

Headers

Hier kunt u het verzoek in alle details ontleden en nagaan of het correct is gedaan. In dit voorbeeld, op het Headers tab (General -> Request URL) het verzoek volledig weergegeven, met de gebruikte parameters.

We kunnen controleren of de parameters zijn ingesteld:

  • _offset=0 -de gegevens worden gevraagd zoals ze zijn, vanaf het begin en zonder inspringing
  • _with=1 - naast informatie over landen wordt ook informatie uit verwante tabellen opgevraagd (in dit geval betekent 1 dat informatie over steden wordt opgevraagd)
  • _limit=10 - het verzoek is beperkt tot de eerste 10 elementen
  • _sort_order=ASC - gegevens gesorteerd in oplopende volgorde
  • _sort_by=name - gegevens gesorteerd op naam

Dezelfde parameters zijn te zien op het Payload tabblad. Dit is relevant wanneer het nodig is de samenstelling van het verzoek in detail te bestuderen. Dit is vaak nodig bij het verzenden van POST verzoeken wanneer een modelobject wordt doorgegeven om naar de database te schrijven, en u de structuur ervan in detail moet bekijken.

Preview

Maar het grootste belang is vaak niet het verzoek zelf, maar het antwoord erop, het resultaat van het verzoek. U kunt dit in gestructureerde vorm zien op het Preview tabblad.

In dit voorbeeld kunt u zien dat informatie over drie landen als antwoord is ontvangen. U ziet ook hun naam, beschrijving, gegevens over de betrokken steden, en diverse dienstgegevens (ID, tijdstip van aanmaak, wijzigingstijd, enz.). Het ontbreken van gegevens hier zal verklaren waarom deze gegevens ook niet in de tabel staan (wat betekent dat u het bedrijfsproces moet begrijpen als gevolg waarvan deze gegevens moeten worden verkregen). Of omgekeerd, zal de aanwezigheid van aanvullende gegevens duidelijk maken dat de tabel gedetailleerder kan worden gemaakt.

Was this article helpful?
Nog op zoek naar een antwoord?
Word lid van de community