Spoedcursus 101
10 modules
5 weken

Algemene informatie

Klik om te kopiëren

Inleiding tot bedrijfsprocessen


In de vorige module hebben we gekeken naar het maken van een database. Maar voor de volledige werking van de applicatie is het niet voldoende om alleen gegevens op te slaan. Ze moeten op de een of andere manier worden verwerkt, gewijzigd, gebruikt in berekeningen, overgedragen. De belangrijkste fase in de ontwikkeling van de meeste toepassingen is het creëren van de logica van hun werk.

Bedrijfsprocessen

Op het AppMaster-platform is een business process editor ontworpen om de werklogica op te bouwen. Deze module is gewijd aan het leren kennen ervan.

Elk bedrijfsproces (BP) is een afzonderlijk deel van de toepassingslogica, een specifieke functie. Tegelijkertijd bestaat de BP zelf uit een reeks blokken en koppelingen daartussen.

Een blok is gewoonlijk een soort elementaire actie. Bijvoorbeeld twee getallen vermenigvuldigen, een variabele naar een databasetabel schrijven, strings aan elkaar rijgen, of een element toevoegen aan een array. Complexere bewerkingen kunnen echter in een apart blok worden uitgevoerd, zoals het zoeken naar elementen in de database, met filteren en sorteren.

Bovendien kan elk aangemaakt bedrijfsproces ook worden weergegeven als een afzonderlijk blok, als onderdeel van een ander bedrijfsproces. Het is redelijk dit te gebruiken in situaties waarin de BP-functie kan worden hergebruikt in andere bedrijfsprocessen, en ook als de BP te groot wordt en de afzonderlijke delen ervan kunnen worden gerepresenteerd als onafhankelijke blokken.

Tussen de blokken worden communicatielijnen gecreëerd, die de volgorde van de blokken bepalen, de volgorde van hun uitvoering. Vaak zal dit geen normale lineaire volgorde zijn. In bepaalde situaties kan vertakking optreden wanneer de in een bepaalde fase van de BP verkregen gegevens de verdere keuze van actiemogelijkheden kunnen beïnvloeden. Het is ook mogelijk in cycli te werken, waarbij de reeks acties steeds opnieuw wordt uitgevoerd, totdat aan de voorwaarde voor beëindiging van de cyclus is voldaan.

Tegelijkertijd zijn er twee blokken die verplicht zijn voor elk bedrijfsproces. Blokken van het begin (Start) en einde (End) van het werk van de BP. Deze blokken worden automatisch aangemaakt en kunnen niet worden verwijderd. Ze voeren zelf geen bewerkingen uit, maar zijn de in- en uitgangspunten van het bedrijfsproces. Bovendien kunnen in deze blokken variabelen worden ingesteld, die de in- en uitvoergegevens zijn van de BP.

Was this article helpful?
Nog op zoek naar een antwoord?
Word lid van de community