Spoedcursus 101
10 modules
5 weken

Conditional Statements. Switch

Klik om te kopiëren

Gebruik van schakelblok voor het afhandelen van beslissingen


Nu kennen we de bestandsextensie, maar hoe kunnen we controleren of die geschikt is? We hebben al gecontroleerd op hoeveelheid, maar hier hebben we een andere oplossing nodig omdat er meerdere opties kunnen zijn.

Switch blok

Hiervoor zou het redelijk zijn om het Switch blok te gebruiken. Het gebruik ervan is vergelijkbaar met If-Else, maar complexer en niet beperkt tot True en False als opties.

De eerste stap in het gebruik ervan is het instellen van de Value invoerparameter. Dit is nodig om te bepalen wat de opties in het algemeen kunnen zijn (strings, getallen, selectie uit de lijst Enum, of iets anders). In ons geval gebruiken we het element String als de Value, die is verkregen door het werk van het Array Element blok.

De volgende stap is het toevoegen van mogelijke opties. We schrijven "xlsx" voor het bestand Excel en verschillende opties voor extensies van beeldbestanden (jpg, jpeg, png, en andere). Daarnaast is er altijd de Default optie, wat betekent dat geen van de gepresenteerde opties past. In ons geval kunt u op Default een bericht (Notification) laten verschijnen dat de geselecteerde bestanden niet aan de eisen voldoen.


Als alles volgens plan is verlopen en het bestand werkelijk het gewenste formaat heeft, dan rest ons alleen nog het tweede bestand te controleren volgens hetzelfde schema, met dit verschil dat het aantal beschikbare opties is verminderd. Als het eerste bestand xlsx is, dan hoeft het tweede bestand alleen te worden gecontroleerd op overeenstemming met het beeldformaat. Of omgekeerd, als het eerste bestand een afbeelding is, dan moet het tweede xlsx zijn.


Merk op dat verschillende varianten van het Switch blok naar hetzelfde pad kunnen leiden. In ons geval maakt het niet uit wat voor extensie het beeldbestand had, en zal de verdere route daar niet van afhangen. Het belangrijkste is dat het echt een van de opties voor afbeeldingen was.

In dit stadium van de opleiding is een dergelijk schema goed werkbaar, maar in verdere modules van de cursus zullen we uitzoeken hoe we het eleganter kunnen maken. Gebruik lussen en variabelen, maak uw eigen bedrijfsprocessen voor herhalende fragmenten en gebruik ze als een apart blok.

Was this article helpful?
Nog op zoek naar een antwoord?
Word lid van de community