Alt dizesi var

Kopyalamak için tıklayın

Bir dizenin belirli bir alt dize içerip içermediğini kontrol eder ve dizinini döndürür.


Örnek : Substring(string: "lorem lorem", substring: ""re") var = sonuç: True, index: 2.

Akış Bağlantıları

  • [Input] In - bloğun yürütülmesini başlatır.
  • [Output] Out - blok yürütmeyi bitirdiğinde etkinleşir.

Veri Bağlantıları

  • [Input] String (string/email/text/phone number) - içinde bir alt dizenin bulunacağı dize.
  • [Input] Substring (string/email/text/phone number) - bulunacak alt dize.
  • [Output] Result (boolean) - "Dize" veri girişi "Alt dize" veri girişinin en az bir örneğini içeriyorsa doğru, aksi halde False.
  • [Output] Index (integer) - "Dize" veri girişindeki "Alt dizi" veri girişinin 1. örneğinin başlangıç konumu (0'dan başlar).