Güncelleme

Kopyalamak için tıklayın

Veritabanındaki belirli bir model nesnesinin tüm alanlarını sıfırlar ve bunları verilen değerlerle günceller (yalnızca sağlanan alanları değiştirmek ve diğerlerini olduğu gibi tutmak için Yama bloğunu kullanın).


Akış Bağlantıları

  • [Input] In - bloğun yürütülmesini başlatır.
  • [Output] Out - blok yürütmeyi bitirdiğinde etkinleşir.

Veri Bağlantıları

  • [Input] Model (model) - güncellenecek model nesnesi. Sistem kimliğini çıkaracak, veritabanında bulacak ve tüm alanlarını sıfırlayacak. Ardından, girdi modeli nesnesindeki boş olmayan alanlardan herhangi biri veritabanında güncellenecektir.