Döngü

Kopyalamak için tıklayın

"Döngü gövdesi" akış çıktısını belirli sayıda yürütür. Yineleme bittiğinde "Tamamlandı" akış çıkışını kullanın.


Akış Bağlantıları

  • [Input] In - bloğun yürütülmesini başlatır.
  • [Çıkış] Döngü gövdesi - her yineleme için bir kez etkinleştirilir.
  • [Çıktı] Tamamlandı - tüm yinelemeler bittiğinde etkinleşir.

Veri Bağlantıları

  • [Giriş] Süreler (tamsayı) - "Döngü gövdesi" akış çıkışının yürütülme sayısı.
  • [Çıktı] Yineleme (tamsayı) - yineleme sayısı (0'dan başlayarak), her yinelemede 1 artar.