Şifre değiştir

Kopyalamak için tıklayın

Mevcut kullanıcının şifresini değiştirir.


Akış Bağlantıları

  • [Input] In - bloğun yürütülmesini başlatır.
  • [Output] Out - blok yürütmeyi bitirdiğinde etkinleşir.

Veri Bağlantıları

  • [Input] old_password (password) - şifrelenmiş eski kullanıcı şifresi.
  • [Input] new_password (password) - şifrelenmiş yeni kullanıcı şifresi.