Konumda Char Alın

Kopyalamak için tıklayın

Belirli bir dizindeki bir dizenin karakterini döndürür (1'den başlayarak).


Örnek : Char at Position(string: "lorem", pozisyon: 3) = "r".

Akış Bağlantıları

  • [Input] In - bloğun yürütülmesini başlatır.
  • [Output] Out - blok yürütmeyi bitirdiğinde etkinleşir.

Veri Bağlantıları

  • [Input] String (string) - değerlendirilecek dizge.
  • [Input] Position (integer) - "Dize" veri girişinde döndürülecek karakterin dizini (1'den başlayarak).
  • [Output] Char (string) - işlemin sonucu.