ตรวจสอบ OGRNIP RU

คลิกเพื่อคัดลอก

ตรวจสอบข้อมูลที่ป้อนว่าสอดคล้องกับรูปแบบ OGRNIP (หมายเลขทะเบียนสถานะหลักของผู้ประกอบการแต่ละราย) ของสหพันธรัฐรัสเซีย


ตัวเชื่อมต่อสตรีม

  • [Input] In - เริ่มการดำเนินการบล็อก
  • [Output] Out - เปิดใช้งานเมื่อบล็อกดำเนินการเสร็จสิ้น

ตัวเชื่อมต่อข้อมูล

  • [Input] ogrnip (string) - ค่าเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกับรูปแบบ
  • [Output] is_valid (boolean) - ถ้าค่าตรงกับรูปแบบ มันจะคืนค่า True มิฉะนั้น - False