Gruba Kullanıcı Ekle

Kopyalamak için tıklayın

Belirli bir kullanıcı grubuna bir kullanıcı ekler (Yetkilendirme modülü ayarlarında tanımlanmıştır).


Akış Bağlantıları

  • [Input] In - bloğun yürütülmesini başlatır.
  • [Output] Out - blok yürütmeyi bitirdiğinde etkinleşir.

Veri Bağlantıları

  • [Input] User ID (integer) - Kullanıcının kimliği.
  • [Input] Group ID (integer) - Grubun kimliği.