Genişletin APIRequestName Yanıt Durum Model Çıkışı

Kopyalamak için tıklayın

Belirli bir API isteği için belirli bir Yanıt Durumu modeli nesnesinin tüm alanlarını döndürür.


Akış Bağlantıları

  • [Input] In - bloğun yürütülmesini başlatır.
  • [Output] Out - blok yürütmeyi bitirdiğinde etkinleşir.

Veri Bağlantıları

  • [Input] Model (model) - Genişletilecek Yanıt Durumu model nesnesi.
  • [Output] Code (integer) - HTTP yanıt durum kodu.
  • [Output] Latency (integer) - milisaniye cinsinden yanıt gecikmesi .
  • [Output] Is Timeout (boolean) - İstek zaman aşımına uğradıysa doğru, aksi takdirde yanlış.
  • [Output] Response (string) - sunucunun metin biçimindeki yanıt gövdesi. İstek başarısız olduysa ve yanıt gövdesi, External API Requests içinde tanımlanan biçimde değilse, External API Request bloğunun Body çıkış verisi bağlantısı boş olacaktır. Bu durumda, gerçek yanıt gövdesini görüntülemek için bu veri bağlantısını kullanabilirsiniz.