Özel modüller

Kopyalamak için tıklayın

Ortaklarımızın özel projeleri için geliştirilmiş özel modüller.


Autodesk İş Ortağı API'si

Autodesk sipariş sistemi ile entegrasyon modülü.


Veri modelleri

Sanal veri modelleri

 • Order List Item
 • Maintenance Sub Switch Item
 • Previous Subscription
 • Initial Order Error
 • Autodesk Override Auth
 • Renewal Item
 • Order Detail Header
 • Initial Order Item
 • Add seats Item
 • Add products Item
 • Order Detail Item
 • Order Detail Partner
 • Multi User Trade Item

İş süreçleri

Autodesk Partner API Group

 • Autodesk Partner: Initial Order
 • Autodesk Partner: Get my Price
 • Autodesk Partner: Multi-User Trade-in
 • Autodesk Partner: Add products
 • Autodesk Partner: Renewal
 • Autodesk Partner: Add seats
 • Autodesk Partner: Maintenance-to-Subscription Switch
 • Autodesk Partner: Get Order details
 • Autodesk Partner: Get Order list

Settings

Parametre ön ayar Tanım
Consumer CSN - CSN (seri numarası).
Callback URL - Geri arama URL'si.
Consumer key - Autodesk Müşteri Kimliği.
Consumer secret - Autodesk Müşteri Sırrı.
Server URL https://enterprise-api-stg.autodesk.com/ Sunucu URL'si. Varsayılan olarak bu, Autodesk test sunucusunun adresidir.