Video

Kopyalamak için tıklayın

Videoyu görüntülemek için öğe


Bak ve Hisset Ayarları:

File (zorunlu değil) - video yükleyici.

Width (zorunlu) - video genişliği.

Height (zorunlu) - video yüksekliği.

Visible (zorunlu) - açıksa bileşeni görünür kılar. Varsayılan olarak etkindir.

Name (zorunlu) - bileşenin adı.

Video