Dizi Ekle

Kopyalamak için tıklayın

Belirli bir dizinin sonuna bir öğe ekler.


Örnek : Dizi Ekle(dizi: [1, 2], öğe: 3) = [1, 2, 3].

Akış Bağlantıları

  • [Input] In - bloğun yürütülmesini başlatır.
  • [Output] Out - blok yürütmeyi bitirdiğinde etkinleşir.

Veri Bağlantıları

  • [Input] Array (array, any type) - eklenecek dizi.
  • [Input] Item (same type as "Array") - eklenecek öğe.
  • [Output] Result (array, same type as "Array") - işlemin sonucu.