İlişki türleri

Kopyalamak için tıklayın

Veri modeli tasarımcısıyla çalışma.


İki veri modeli arasında ilişkiler kurulabilir - onlardan oluşturulan nesnelerin birbirleriyle nasıl ilişki kuracağını ve etkileşime gireceğini belirlemek için. Bu tür bağlantıların üç türü vardır:

  • has_one - veri modeli A'dan oluşturulan 1 nesne, veri modeli B'den oluşturulan yalnızca 1 nesne ile ilişkilendirilebilir;
  • has_many - veri modeli A'dan oluşturulan 1 nesne, veri modeli B'den oluşturulan birkaç nesne ile ilişkilendirilebilir;
  • many_to_many - veri modeli A'dan oluşturulan bir dizi nesne, veri modeli B'den oluşturulan birçok nesneyle ilişkilendirilebilir.

Bağlantılı Veri Modelleri, uygulamanızda ortak işleme için ek yetenekler kazanır. Bir veri modeli sonsuz sayıda başkalarıyla ilişkilendirilebilir - asıl şey, bağlantı mantığını çözemeyeceğiniz kadar karmaşık hale getirmemektir.