XLS Dosyasını Oku

Kopyalamak için tıklayın

Bir XLSX dosyasındaki her satırda yinelenir. Her satırı işlemek için "Her satır" akış çıkışını ve yineleme bittiğinde "Tamamlandı" akış çıkışını kullanın.


XLSX dosyasının tüm satırları boyunca yinelenir (satırlar üzerinde yinelenir). Her satırı işlemek için Her satır akışının çıktısını ve yineleme tamamlandıktan sonra Tamamlanan akışının çıktısını kullanır.
Read CSV dosya bloğuyla aynı şekilde çalışır.

İpucu : Bir satırdaki her sütun üzerinde yineleme yapmak için bu bloğu Her Bir İçin bloğuyla birleştirin ve ardından sütun numarasına veya sütun adına göre sütun değerlerini işlemek için bir Switch bloğu kullanın (daha fazlası için yukarıdaki videoya bakın).

Akış Bağlantıları

  • [Input] In - bloğun yürütülmesini başlatır.
  • [Output] Each row - dosyadaki her satır için bir kez etkinleştirilir.
  • [Output] Completed - dosyadaki tüm satırlar tekrarlandığında etkinleşir.

Veri Bağlantıları

  • [Input] XLS file (file) - Okunacak XLS dosyası.
  • [Output] Row number (integer) - number of the row currently being read (starting at 1), increases by 1 with every iteration.
  • [Output] Row columns (string array) - şu anda dize biçiminde okunmakta olan satırın sütunlarının içeriği.