Karıştırma Dizisi

Kopyalamak için tıklayın

Öğeleri rastgele sırada verilen bir diziyi döndürür.


Akış Bağlantıları

  • [Input] In - bloğun yürütülmesini başlatır.
  • [Output] Out - blok yürütmeyi bitirdiğinde etkinleşir.


Veri Bağlantıları

  • [Input] Array (array, any type) - karıştırılacak dizi.
  • [Output] Array (array, same type as "Array") - işlemin sonucu.