IP uzunluğu

Kopyalamak için tıklayın

Belirli bir dizenin uzunluğunu döndürür.


Örnek : Dize Uzunluğu("lorem") = 5.

Akış Bağlantıları

  • [Input] In - bloğun yürütülmesini başlatır.
  • [Output] Out - blok yürütmeyi bitirdiğinde etkinleşir.

Veri Bağlantıları

  • [Input] String (string/email/text/phone number/geo point) - değerlendirilecek dize.
  • [Output] Result (integer) - "Dize" veri girişindeki karakter uzunluğu/sayısı.