Concat Dizeleri

Kopyalamak için tıklayın

2 dizeyi belirli bir ayırıcıyla birleştirir.


Örnek : Concat Strings(birinci: "lorem", ikinci: "ipsum", ayırıcı: ";") = "lorem;ipsum".
İpucu : En fazla 10 dizeyi birleştirmek için Concat Strings (Multiple) bloğunu kullanın.

Akış Bağlantıları

  • [Input] In - bloğun yürütülmesini başlatır.
  • [Output] Out - blok yürütmeyi bitirdiğinde etkinleşir.

Veri Bağlantıları

  • [Input] First (string) - Birleştirilecek 1. dize.
  • [Input] Second (string) - Birleştirilecek 2. dize.
  • [Input] Separator (string) - birleştirilen her dize arasına dahil edilecek ayırıcı.
  • [Output] Result (string) - işlemin sonucu.