Dilim Dize

Kopyalamak için tıklayın

Bir dizeyi belirli bir uzunluktaki bir alt dizeye dilimler.


Örnek : Slice String(string: "lorem ipsum", başlangıç: 2, uzunluk: 3) = "rem".

Akış Bağlantıları

  • [Input] In - bloğun yürütülmesini başlatır.
  • [Output] Out - blok yürütmeyi bitirdiğinde etkinleşir.

Veri Bağlantıları

  • [Input] String (string) - dilimlenecek dize.
  • [Input] Start (integer) - 0'dan başlayan alt dizinin başlangıç dizini. -1 olarak ayarlanırsa, gerekli karakterler dizenin sonundan alınır. Örneğin, Slice String(string: "lorem", başlangıç: -1, uzunluk: 2) = "em".
  • [Input] Length (integer) - alt dizenin uzunluğu. -1 olarak ayarlanırsa, dizenin sonuna kadar tüm karakterler döndürülür. Örneğin, Slice String(string: "lorem", başlangıç: 2, uzunluk: -1) = "rem".
  • [Output] Result (string) - işlemin sonucu.