Dosyayı al

Kopyalamak için tıklayın

Belirli bir dosyanın içeriğini meta verileriyle birlikte döndürür.


Akış Bağlantıları

  • [Input] In - bloğun yürütülmesini başlatır.
  • [Output] Out - blok yürütmeyi bitirdiğinde etkinleşir.

Veri Bağlantıları

  • [Input] File (file) - okunacak dosya.
  • [Output] Contents (text) - dosyanın içeriği.
  • [Output] Name (string) - uzantıyla birlikte dosyanın adı.
  • [Output] Path (string) - yüklenen dosyanın sistem yolu.
  • [Output] Hash (string) - Dosyanın SHA-256 karması.
  • [Output] Size (text) - dosyanın bayt cinsinden boyutu.
  • [Output] Created At (date & time) - oluşturma tarihi ve saati.
  • [Output] Updated At (date & time) - son güncelleme tarihi ve saati.