APIRequestName Sorgu Modelini Yapın

Kopyalamak için tıklayın

Verilen alanlardan belirli bir API isteği için yeni bir Sorgu modeli nesnesi döndürür.


Akış Bağlantıları

  • [Input] In - bloğun yürütülmesini başlatır.
  • [Output] Out - blok yürütmeyi bitirdiğinde etkinleşir.

Veri Bağlantıları

  • [Input] Fields (multiple, any) - Sorgu modelinin alanları ( Harici API İstekleri bölümünde ilgili bölümünde tanımlanmıştır).
  • [Output] Model (model) - ortaya çıkan model.