Modeller

Kopyalamak için tıklayın

İş süreci boyunca kullanılacak değişkenleri ayarlayın ve saklayın.


Model blokları, iş süreci boyunca kullanılacak veri modellerinin değişkenlerini saklayabilir. Değişken için bir Set Variable bloğu veya varsayılan bir değer ile bir değer ayarlayabilirsiniz. Daha sonra bu değişkeni iş sürecinin herhangi bir yerinde girdi olarak bağlayabilirsiniz. Değişkenler tek bir değer veya dizi olarak ayarlanabilir.