Label

Kopyalamak için tıklayın

Metni görüntülemek için öğe


Bak&Hisset Ayarları:

 • Label text (zorunlu) - görüntülenecek metin.
 • Icon (zorunlu değil) - etiket simgesi.
 • Size (zorunlu) - metin boyutu.
 • Name (mantory) - bu ad, bu bileşeni BP'de bulmanıza yardımcı olacaktır.
 • Visible (zorunlu) - açıksa bileşeni görünür kılar. Varsayılan olarak etkindir.

İş akışı tetikleyicileri:

 • onCreate – öğe sayfada oluşturulduğunda tetiklenir;
 • onShow – bileşen durumunu görünür (sayfada görüntülenir) olarak değiştirdiğinde tetiklenir;
 • onHide – bileşen durumunu gizli olarak değiştirdiğinde tetiklenir (görüntülenmeyi durdurur);
 • onDestroy – bileşen yok edildiğinde tetiklenir;
 • onClick - bileşen tıklandığında tetiklenir.

Bileşen Eylemleri:

Label get properties

Etiketin özelliklerini alır.

Giriş parametreleri:

 • Component Id [string] - etiket bileşeninin tanımlayıcısı.

Çıkış parametreleri:

 • Label [string] - etiket metni;
 • Font size [string] - metin boyutu;
 • Font color [string] - metin rengi;
 • Visible [boolean] - bileşen görünürlük durumu.

Lable Get Properties

Label set properties

Tüm etiket özelliklerini ayarlar

Giriş parametreleri:

 • Component Id [string] - etiket bileşeninin tanımlayıcısı;
 • Label [string] - etiket metni;
 • Font size [string] - metin boyutu;
 • Font color [string] - metin rengi;
 • Visible [boolean] - bileşen görünürlük durumu.

Lable Set Properties

Label update properties

Etiketin özelliklerini güncelle

Giriş parametreleri:

 • Component Id [string] - etiket bileşeninin tanımlayıcısı;
 • Label [string] - etiket metni;
 • Font size [string] - metin boyutu;
 • Font color [string] - metin rengi;
 • Visible [boolean] - bileşen görünürlük durumu.

Lable Update Properties


Kullanım örneği:

Etiket öğesi, dinamik içeriği görüntüleyebilir:

usage example