Dizide

Kopyalamak için tıklayın

Bir dizinin belirli bir öğeyi içerip içermediğini kontrol eder.


Örnek : Dizide(dizi: [1, 2, 3], öğe: 2) = Doğru.

Akış Bağlantıları

  • [Input] In - bloğun yürütülmesini başlatır.
  • [Output] Out - blok yürütmeyi bitirdiğinde etkinleşir.

Veri Bağlantıları

  • [Input] Array (array, any type) - içinde bir öğenin bulunacağı dizi.
  • [Input] Item (same type as "Array") - bulunacak öğe.
  • [Output] Result (boolean) - "Dizi" veri girişi "Öğe" veri girişinin en az 1 örneğini içeriyorsa doğru, aksi takdirde Yanlış.