CSV/Excel Dosyasını İçe Aktar

Kopyalamak için tıklayın

Bu videoda, CSV ve Excel (XLS/XLSX) dosyalarını AppMaster.io'daki projenize nasıl aktarabileceğinizi gösteriyoruz. Biri sütun sırasının değişmediği dosyalar için, diğeri dinamik sütun işleme için olmak üzere iki iş süreci oluşturacağız. Ayrıca bu BP'leri test etmek için web uygulamamızda uç noktalar ve bir form oluşturacağız.