Değişken Ayarla

Kopyalamak için tıklayın

Bir değişkeni belirli bir değere ayarlar.


Akış Bağlantıları

  • [Input] In - bloğun yürütülmesini başlatır.
  • [Output] Out - blok yürütmeyi bitirdiğinde etkinleşir.

Veri Bağlantıları

  • [Input] Variable (any) - bir değerin ayarlanacağı değişken.
  • [Input] Value (any, same type as "'Variable") - değişkenin ayarlanacağı değer.