Dizi İşlemleri

Kopyalamak için tıklayın

Belirli bir dizinin min/maks/ortalama/medyan değerini döndürür.


Engellemek Sonuç
Min in Array Dizideki en küçük değer
Max in Array Dizideki en büyük değer
Mean in Array Dizi elemanlarının aritmetik ortalaması
Median in Array Dizi öğelerinin medyanı

Akış Bağlantıları

  • [Input] In - bloğun yürütülmesini başlatır.
  • [Output] Out - blok yürütmeyi bitirdiğinde etkinleşir.

Veri Bağlantıları

  • [Input] Array (integer/float array) - değerlendirilecek dizi.
  • [Output] Result (depends on the input data type) - işlemin sonucu.
  • [Output, only in Max/Min] Index (integer) - dizide bulunan öğenin konumu (0'dan başlar).