APIRequestName Gövde Modelini Genişlet

Kopyalamak için tıklayın

Belirli bir API isteği için belirli bir çıktı Gövde modeli nesnesinin tüm alanlarını döndürür.


Akış Bağlantıları

  • [Input] In - bloğun yürütülmesini başlatır.
  • [Output] Out - blok yürütmeyi bitirdiğinde etkinleşir.

Veri Bağlantıları

  • [Input] Model (model) - çıktı Genişletilecek gövde modeli nesnesi.
  • [Output] Fields (multiple, any) - modelin tüm alanları ( Harici API İstekleri bölümünde ilgili bölümünde tanımlanmıştır).