Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

SQL nedir?

SQL nedir?

Yapılandırılmış Sorgu Dili (SQL), ilişkisel veritabanının standart sorgu dilidir. SQL, ilişkisel veritabanlarındaki verileri işlemek ve sorgulamak için kullanılır. SQL'in kolay kullanımı ve uygulanması, dünya çapında birçok geliştiriciyi ve veritabanı uzmanını SQL'e benzer kendi sorgu dillerini geliştirmeye yöneltmiştir.

SQL'in ilişkisel veritabanlarıyla başa çıkmak için her zaman evrensel veya standart dil olmadığına dikkat etmek önemlidir. Başlangıçta SQL'e karşı belirli çekinceler vardı, özellikle de birçok veritabanı mühendisi SQL'in ek yükünün daha büyük ölçekte uygulamayı pratik hale getireceğini düşündüğü için. Ancak SQL, şu anda en popüler sorgu dili olduğu için eleştirmenlerinin yanlış olduğunu kanıtladı. SQL, faydaları ve uygulamaları hakkında her şeyi öğrenmek için bu makaleyi okumaya devam edin.

SQL nedir ve neden önemlidir?

SQL, ilişkisel veritabanlarını yönetmek, SQL veritabanları oluşturmak ve farklı işlevler gerçekleştirerek bunlardaki verileri işlemek için standartlaştırılmış programlama dilidir. SQL 1970'lerde tanıtıldı. 'SQL' terimi, devam veya “ess-kew-ell” olarak telaffuz edilir.

Hem veritabanı yöneticileri hem de geliştiriciler, verileri işlemek ve veri entegrasyonu komut dosyaları yazmak için SQL'i kullanır. Benzer şekilde, veri analistleri ilişkisel bir veritabanını kapsamlı bir şekilde analiz etmek için SQL kullanır.

SQL'in Önemi

SQL, ilişkisel veritabanlarıyla başa çıkmanın en iyi yoludur. İlişkisel bir veritabanı, verileri bir elektronik tablo gibi tablolar halinde düzenler. SQL önemlidir, çünkü ister küçük bir veri kümesiyle ister büyük bir yığınla uğraşıyor olun, her boyuttaki verileri analiz edebilir ve işleyebilir.

Verileri işlerken maksimum verimlilik ve hız arıyorsanız, SQL'in bu gereksinimleri karşılayan en iyi veritabanı geliştirme dillerinden biri olduğunu göreceksiniz. SQL'in en önemli avantajlarından bazıları şunlardır:

Hızlı ve Taşınabilir Sorgu Dili

SQL

SQL, çok büyük miktarda veriyi çok kısa sürede işleyebilen hızlı ve güçlü bir geliştirme dilidir. SQL'in yüksek verimliliği sayesinde ekleme, silme, değiştirme gibi genel işlemleri saniyeler içinde gerçekleştirebilirsiniz.

Ayrıca SQL, çok çeşitli dizüstü bilgisayarlarda, oyun cihazlarında, masaüstü bilgisayarlarda, SQL veritabanlarında ve web'de kullanılabilen taşınabilir bir dildir. Kendi SQL veritabanınızı oluşturup, ihtiyaçlarınıza göre uygulamalara veya web'e gömmek mümkündür.

Biraz Uzmanlık Gerektirir
SQL ile temel işlevleri gerçekleştirmek için tam teşekküllü bir veri mühendisi veya yöneticisi olmanız gerekmez. Basit veri alma ve silme işlemi yapmak istiyorsanız, uzun kodlama ve programlama dillerini öğrenmenize gerek yoktur.

Bunun yerine basit sorgular yazarak ekleme, kaldırma, seçme ve güncelleme gibi veri işleme işlevlerini gerçekleştirebilirsiniz. SQL ile gelişmiş veri işlemeyi öğrenmek isteseniz bile, biraz pratikle bunu oldukça kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

Standartlaştırılmış Dil
SQL'in önde gelen faydalarından biri, geniş bir topluluğa sahip açık kaynaklı bir geliştirme dili olmasıdır. SQL'in çeşitli yönlerine aşina olmak için birçok belge, eğitim videosu ve sorun giderme kılavuzu bulabilirsiniz.

Büyük Veriyi Yönetin
Büyük Veri, günümüzde BT endüstrisinin önemli bir parçasıdır. İnsanlar her zaman Büyük Veriyi işlemenin güvenilir ve verimli yollarını ararlar.

SQL kullanmak, bilgilerin bütünlüğünü korumak için büyük veri kümelerini maksimum hassasiyetle işlemenin güçlü ve hızlı bir yoludur. Hem büyük hem de küçük şirketler, veri işleme gereksinimlerini karşılamak için SQL'i kullanabilir.

SQL ne için kullanılır?

SQL, ilişkisel veritabanlarının çeşitli yönleriyle ilgilenmek için kullanılır. SQL ile gerçekleştirilen en popüler işlevlerden bazıları şunlardır:

 • SQL veritabanlarının oluşturulması
 • Veritabanı tablosu ve dizin yapılarının değiştirilmesi
 • Veri ekleyerek, silerek veya güncelleyerek verilerin işlenmesi
 • İlişkisel veritabanı yönetim sistemleri (RDBMS) içinden bilgi alma
 • İlişkisel veritabanlarıyla iletişimi içeren işlem prosedürleri ve diğer uygulamalar için veri analizi

SQL Komutları

Yapılandırılmış Sorgu Dilinin ana komutlarını anlamak, farklı yönlerini analiz ederek daha kolay hale gelir:

SQL commands

Veri Sorgulama Dili (DQL)

Veritabanından veri çekmek için DQL kullanılır. Yalnızca SELECT komutundan oluşur.

Veri Tanımlama Dili (DDL)

Bir veri kümesini güncellemek veya değiştirmek için kullanılır. DDL'de bulunan komutlar şunlardır: CREATE, DROP, RENAME ve ALTER.

Veri Manipülasyon Dili (DML)

DML'nin amacı, bir veritabanının değiştirilmesini sağlamaktır. INSERT, UPDATE ve DELETE komutlarıyla ilgilenir.

İşlem Kontrol Dili (TCL)

TCL, doğrudan DML ile ilişkilidir. Değişikliklerin mantıksal işlemlerde gruplandırılmasına izin vermek için DML tarafından gerçekleştirilen değişiklikleri yönetir. DQL'de bulunan komutlar COMMIT, ROLLBACK ve SAVEPOINT'dir.

Try AppMaster no-code today!
Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper
Start Free

Veri Kontrol Dili (DCL)

Adından da anlaşılacağı gibi, DCL ilişkisel bir veritabanında izin parametrelerini ayarlamak için kullanılır. GRANT ve REVOKE, DCL'nin iki ana komutudur.

SQL neden yapılandırılmış ve prosedürel olmayan bir dil olarak adlandırılıyor?

SQL, farklı işlevleri gerçekleştirmek için belirli bir yapı izlediğinden yapılandırılmış bir sorgu dilidir. SQL'deki 'S'nin 'yapılandırılmış' anlamına gelmesinin bir başka nedeni, 1960'larda 'yapılandırılmış programlama' teriminin geliştirme endüstrisinde oldukça popüler olmasıdır.

Diğer çeşitli geleneksel yapılandırılmış programlama dilleriyle karşılaştırıldığında, SQL katı bir şekilde yapılandırılmış mekanizmalara sahip değildir. Ancak, en karmaşık veri türleriyle bile başa çıkmak için yapılandırılmış sorgular kavramını kullanır.

Benzer şekilde SQL, bildirimsel bir dil olduğu için prosedürel olmayan bir dil olarak adlandırılır. Başka bir deyişle, SELECT, FROM ve GROUP BY gibi belirli bir sorgu ile gerçekleştirmek istediğiniz işlevi belirtmelisiniz. Sorgunun tamamı SQL motoru tarafından yapılacağından, sorgunun nasıl ele alınacağını belirtmeye gerek yoktur. Bu nedenle SQL, belirli bir sözdizimi ve yapıyı takip ettiğinden ve sorguları gereksinimlerinize göre ele aldığından yapılandırılmış ve prosedürel olmayan bir dildir.

SQL'i öğrenmek kolay mı?

Bir veri mühendisi olarak başarılı bir kariyere sahip olmak veya veri işlemeyi içeren herhangi bir teknik iş istiyorsanız, SQL öğrenmeniz gerekecek. Genel olarak, SQL nispeten basit bir veritabanı geliştirme dilidir.

İki ila üç hafta içinde SQL'in temellerine aşina olmayı bekleyebilirsiniz. Bir iş bulmak için SQL'i kullanmak istiyorsanız, SQL ve oluşturma ve yönetim veritabanlarını mükemmel bir şekilde kavramak için gelişmiş veritabanı yönetimi kurslarına katılmanız gerekir.

SQL'in veya başka bir geliştirme dilinin öğrenme eğrisi de öğrenme stilinize bağlıdır. SQL'i sadece kitaplar aracılığıyla öğrenmeye çalışırsanız, bunu yapmak için çok zamana ihtiyaç duyma ihtimaliniz yüksektir. Ancak, SQL'i güvenilir kurslar aracılığıyla öğrendiğinizi ve düzenli olarak uyguladığınızı varsayalım. Bu durumda, öğrenme sürecini hızlandırabilecek ve SQL'de ve karmaşık veritabanı sorgularını hızlı bir şekilde yürütmede gerçekten iyi olacaksınız.

SQL Sorgusu Örneği

SELECT komutunu kullanan basit bir SQL sorgusu örneğini ele alalım.

SELECT ifadesini kullanmanın amacı, sorgu iyileştiriciye hangi verilerin döndürüleceğini, hangi tabloların analiz edileceğini, hangi ilişkilerin izleneceğini ve döndürülen verilere uygulanacak sırayı belirtmektir. İlişkisel veritabanının çalışması ve analizi, nasıl tasarlandığına ve dizinlerin nasıl düzenlendiğine de bağlıdır. Komuttan önemli bilgileri atlarsanız, tüm SQL veritabanı yavaşlayabilir.

Müşteri tablosundaki verileri seçmek istiyorsanız, aşağıdaki sorguyu kullanacaksınız:

Müşterilerden * SEÇİN;

Bu sorgu, Müşteriler tablosunun tüm alanları ve tüm satırları için istekte bulunacaktır. Ancak, Müşteriler tablosunda milyonlarca satır ve alan varsa, sistemin sorguyu doğru bir şekilde analiz etmesi ve yürütmesi biraz zaman alabilir.

Bu nedenle, sorgunuzu daraltmak ve müşteri tablosundan seçmek istediğiniz verilere özel hale getirmek çok daha iyidir:

İLK 45 ŞİRKETİN ADI, MÜŞTERİLERDEN TOPLAM SATIŞLAR* SEÇİN

NEREDE devlet = "Kaliforniya";

Bu sorguyu yürüttükten sonra, önemli ölçüde daha az ve daha fazla odaklanmış veri çekeceksiniz. Kaliforniya'da bulunan en büyük 45 şirketin adını ve toplam satışlarını alacaksınız.

SQL (Yapılandırılmış Sorgu Dili) için bir beceri kontrol listesi var mı?

Yapılandırılmış Sorgu Dili'nde iyi olmak için öğrenmeniz gereken belirli bir beceri listesi yoktur. Genel olarak, SQL gibi veritabanı dillerini öğrenmek için programlama veya geliştirme geçmişine sahip olmak bile gerekli değildir.

Doğru uygulama ve rehberlikle SQL'in tüm yönlerine hakim olabilirsiniz. Anahtar, teoriyi ve pratik uygulamayı anladığınızdan emin olmak için temel bilgilerden başlamak ve düzenli olarak pratik yapmaktır.

SQL öğrenirken ele almanız gereken en önemli konulardan bazıları şunlardır:

 • Masa tasarımı için geleneksel kurallar
 • Veritabanı tablolarının temelleri
 • Veri Türleri ve döküm operatörleri
 • Mantıksal ve koşullu operatörler
 • DDL, DML (CRUD işlemleri), TCL ve DCL'yi içeren SQL komutları
 • Birden çok tabloyla başa çıkmak için JOIN işlemleri
 • SQL ifadelerinin gerçek hayat veritabanlarında uygulanması
 • İlişkisel ve ilişkisel olmayan veritabanları arasındaki farklar
 • SQL ifadeleri yazarken rahat olun

Mükemmel bir veritabanı mühendisi veya yöneticisi olmak istiyorsanız, çabalarınızda tutarlı olmalı ve düzenli olarak farklı SQL ifadeleri uygulamalısınız. Verileri işlemek için farklı veritabanları ve tablolar üzerinde çalışın.

SQL Sunucusu nedir?

SQL Server, Microsoft tarafından geliştirilen bir RDBMS'dir. Kullanıcıların hem basit hem de gelişmiş SQL sorguları yazmasına olanak tanır. Özel durum işleme ve saklama prosedürleri gibi karmaşık konularla ilgilenmek için SQL Server'ı kullanabilirsiniz.

Try AppMaster no-code today!
Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper
Start Free

SQL server

Ayrıca, SQL Server'ın veritabanı motoru iki bölümden oluşur:

 • Komutları ve sorguları işlemek için İlişkisel Motor.
 • Dosyalar, dizinler ve tablolar gibi farklı veritabanlarını yönetmek için Depolama Motoru.

SQL Server'ın Faydaları

1. Hızlı ve Kolay Kurulum
Microsoft SQL'in bir kurulum sihirbazı vardır ve kullanımı kolaydır. SQL Server, karmaşık komut satırı kurulumuna ihtiyaç duyan diğer veritabanı sunucularının aksine, kullanıcı dostu bir kurulum arayüzü sağlar. Tek tıklamayla kurulum yöntemine ek olarak anlaşılır bir GUI'ye ve birkaç öğreticiye sahiptir. Otomatik güncellemeler, bakım maliyetlerinden tasarruf sağlar ve veritabanının trendlerle güncel tutulmasına yardımcı olur. Veritabanı hizmetleri ve analitik hizmetler daha sonra bağımsız olarak eklenebilir.

2. Etkileyici Performans
SQL Server, entegre şeffaf veri sıkıştırma ve şifreleme teknolojileri sayesinde gelişmiş hız sunar. Kullanıcıların verileri korumak ve şifrelemek için uygulamaları değiştirmesine gerek yoktur. Kullanıcılara kritik kurumsal verileri korumada yardımcı olmak için erişim kısıtlamaları ve etkili izin yönetimi özellikleri sağlanır.

3.Güvenlik
SQL Server veritabanı karmaşık şifreleme yöntemleri kullandığından, güvenlik seviyelerine girmek kolay değildir. Ticari bir ilişkisel veritabanı, saldırı tehlikesini azaltmak için ekstra güvenlik önlemlerine sahiptir.

4. Karşılanabilirlik
SQL sunucularının verimli veri madenciliği, disk bölümleme ve veri yönetimi işlevleri, kritik verilerin bakımına yardımcı olur ve çok hassas veriler için depolama alanı sağlar.

SQL Veritabanı Tasarlamak İçin En İyi Uygulamalar

Birçok kişi, hatta deneyimli veritabanı mühendisleri bile, beceri eksikliği veya mevcut veritabanı kaynakları nedeniyle karmaşık ve verimsiz bir veritabanı oluşturma hatasına düşer. Durum ne olursa olsun, verimli ve güvenilir bir veritabanı tasarlamak için izlemeniz gereken bazı en iyi uygulamalar vardır. Bu uygulamalar şunlardır:

 • Mantıksal bir tasarım oluşturmak için veritabanının tüm bakış açılarını göz önünde bulundurun.
 • Veri türlerini ve boyutlarını tanımlayın.
 • SQL'in gereksinimlerinizi karşılayacak en iyi veritabanı dili olduğundan emin olun.
 • Fazlalığı önlemek için verileri normalleştirin.
 • Yapıyı şeffaf hale getirin, böylece gelecekteki kullanıcılar onu anlayabilir ve manipüle edebilir.
 • Veri bütünlüğünü sağlamak için kısıtlamaları ve kümelenmiş dizinleri tanımlayın.
 • Kapsamlı belgeler hazırlayın.
 • Veri felaketi durumunda tüm verilerinizin ve tablolarınızın korunmasını sağlamak için veritabanınızı yedekleyin.

Çözüm

Şüphesiz SQL kullanmak, ilişkisel veritabanlarıyla başa çıkmak için oldukça güvenilir ve verimli bir programlama dilidir. SQL, en popüler sorgu dili olması nedeniyle büyük avantajlar sunar.

Ancak bu, bunun için iyi bir alternatif olmadığı anlamına gelmez. Aslında, geliştirme endüstrisi, geliştirme prosedürlerini daha kolay, daha hızlı ve daha verimli hale getirebilecek yeni araçları ve teknolojileri benimsemek için hızla gelişiyor.

Kodsuz geliştirme , tek bir kod satırı bile yazmadan uygulamalar oluşturmanıza olanak tanıyan bu tür geliştirme yaklaşımlarından biridir. Bazı insanlar yanlış bir şekilde kodsuz geliştirmenin yalnızca ön uç geliştirme ile sınırlı olduğunu varsayar.

Ancak, AppMaster gibi kod gerektirmeyen verimli bir araç , mobil uygulamalar, web uygulamaları ve AI tarafından oluşturulan güçlü bir arka uç saniyeler içinde oluşturmanıza olanak tanır. AppMaster, geleneksel programlama dillerine harika bir alternatiftir. Geleneksel öğrenme ön uç veya arka uç geliştirme yolundan geçmeden uygulamalar geliştirmek için kod içermeyen modern geliştirme yaklaşımını kullanmayı kesinlikle düşünmelisiniz.

SQL Hakkında SSS

SQL ve MySQL Arasındaki Fark Nedir?

SQL bir veritabanı geliştirme dilidir, MySQL ise bir veritabanı yönetim sistemidir. SQL Server, MySQL'in birçok örneğinden biridir.

RDBMS ve DBMS Arasındaki Fark Nedir?

Bir RDBMS (ilişkisel veritabanı yönetim sistemi), BT uzmanlarının ve diğer kullanıcıların ilişkisel veritabanları oluşturmasını, değiştirmesini, yönetmesini ve bunlarla iletişim kurmasını sağlayan araçlar ve yetenekler topluluğudur. Ticari RDBMS'lerin çoğu, tablolar şeklinde tutulan veritabanına SQL kullanarak erişir.

Dünya çapında kuruluşlar tarafından kullanılan en popüler veritabanı sistemi RDBMS'dir. Muazzam miktarda veriyi depolamak ve almak için güvenilir bir yol sağlar. Genel olarak, veritabanları, diğer programlar tarafından erişilebilen ve kullanılabilecek veri koleksiyonlarını depolar. Bir veritabanı yönetim sistemi, veritabanı platformlarının oluşturulmasını, bakımını ve kullanımını destekler.

SQL bir arka uç dili midir?

Evet, SQL, tablolar gibi ilişkisel veritabanlarını oluşturmak ve yönetmek için kullanılan bir veritabanı programlama dilidir.

İlgili Mesajlar

2024 Yılında Çevrimiçi Mağazalar için En İyi 6 e-Ticaret Web Sitesi Oluşturucusu
2024 Yılında Çevrimiçi Mağazalar için En İyi 6 e-Ticaret Web Sitesi Oluşturucusu
2024'te çevrimiçi mağazalara yönelik en iyi 6 e-Ticaret web sitesi oluşturucusunu keşfedin. Özellikleri, avantajları ve işletmeniz için doğru platformu nasıl seçeceğiniz hakkında bilgi edinin.
2024'te Hemen Çıkma Oranlarıyla Mücadele: E-posta Listesi Doğrulama Çözümü
2024'te Hemen Çıkma Oranlarıyla Mücadele: E-posta Listesi Doğrulama Çözümü
2024'te e-posta listesi doğrulamayla hemen çıkma oranlarını nasıl azaltacağınızı öğrenin. E-posta pazarlama kampanyalarınızı iyileştirmeye yönelik teknikler, araçlar ve etkiler hakkında bilgi edinin.
AppMaster'ın Yeni Başarı Hikayesi: VeriMail
AppMaster'ın Yeni Başarı Hikayesi: VeriMail
VeriMail'in yenilikçi e-posta doğrulama hizmetini AppMaster'ın kodsuz platformunu kullanarak nasıl başlattığını keşfedin. Hızlı gelişimleri hakkında bilgi edinin.
ÜCRETSİZ BAŞLAYIN
Bunu kendin denemek için ilham aldın mı?

AppMaster'ın gücünü anlamanın en iyi yolu, onu kendiniz görmektir. Ücretsiz abonelik ile dakikalar içinde kendi başvurunuzu yapın

Fikirlerinizi Hayata Geçirin