Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Wat is SQL?

Wat is SQL?

Structured Query Language (SQL) is de standaard querytaal van de relationele database. SQL wordt gebruikt om gegevens in relationele databases te manipuleren en te bevragen. Het gemakkelijke gebruik en de implementatie van SQL hebben veel ontwikkelaars en database-experts wereldwijd ertoe aangezet hun eigen querytalen te ontwikkelen die vergelijkbaar zijn met SQL.

Het is belangrijk op te merken dat SQL niet altijd de universele of standaardtaal was om met relationele databases om te gaan. In het begin waren er bepaalde bedenkingen tegen SQL, met name omdat veel database-ingenieurs dachten dat de overhead van SQL het onpraktisch zou maken om het op grotere schaal te implementeren. SQL heeft echter zijn criticasters ongelijk gegeven, want het is nu de populairste querytaal. Lees dit artikel om alles te weten te komen over SQL, de voordelen en de toepassingen ervan.

Wat is SQL, en waarom is het belangrijk?

SQL is de gestandaardiseerde programmeertaal om relationele databases te beheren, SQL-databases te creëren en de gegevens daarin te manipuleren door verschillende functies uit te voeren. SQL werd geïntroduceerd in de jaren 1970. De term "SQL" wordt uitgesproken als vervolg of "ess-kew-ell".

Zowel databasebeheerders als ontwikkelaars gebruiken SQL om gegevens te manipuleren en data-integratiescripts te schrijven. Evenzo gebruiken gegevensanalisten SQL om een relationele database grondig te analyseren.

Belang van SQL

SQL is de beste manier om met relationele databases om te gaan. Een relationele database organiseert gegevens in tabellen, zoals een spreadsheet. SQL is belangrijk omdat het gegevens van elke omvang kan analyseren en manipuleren, of het nu gaat om een kleine dataset of een grote stapel.

Als u op zoek bent naar maximale efficiëntie en snelheid bij het manipuleren van gegevens, dan is SQL een van de beste talen voor databaseontwikkeling die aan deze eisen voldoen. Hieronder volgen enkele van de belangrijkste voordelen van SQL:

Snelle en draagbare querytaal

SQL

SQL is een snelle en krachtige ontwikkeltaal die een enorme hoeveelheid gegevens in zeer korte tijd kan verwerken. Door de hoge efficiëntie van SQL kunt u veelvoorkomende bewerkingen zoals invoegen, verwijderen en manipuleren binnen enkele seconden uitvoeren.

Bovendien is SQL een draagbare taal die kan worden gebruikt op een groot aantal laptops, spelcomputers, desktopcomputers, SQL-databases en het web. Het is mogelijk om uw eigen SQL-database te maken en deze naar wens in te bedden in de toepassingen of het web.

Vereist weinig expertise
U hoeft geen volwaardige data engineer of beheerder te zijn om basisfuncties met SQL uit te voeren. Als u eenvoudige gegevens wilt opvragen en verwijderen, hoeft u geen lange coderings- en programmeertalen te leren.

In plaats daarvan kunt u functies voor gegevensmanipulatie uitvoeren, zoals invoegen, verwijderen, selecteren en bijwerken, door eenvoudige query's te schrijven. Zelfs als u geavanceerde gegevensmanipulatie met SQL wilt leren, kunt u dat met enige oefening vrij gemakkelijk doen.

Gestandaardiseerde taal
Een van de belangrijkste voordelen van SQL is dat het een open-source ontwikkeltaal is met een grote gemeenschap. U kunt veel documentatie, video tutorials en begeleiding bij het oplossen van problemen vinden om vertrouwd te raken met de verschillende aspecten van SQL.

Omgaan met Big Data
Big Data is tegenwoordig een belangrijk onderdeel van de IT-industrie. Men is altijd op zoek naar betrouwbare en efficiënte manieren om met Big Data om te gaan.

Het gebruik van SQL is een krachtige en snelle manier om grote datasets te verwerken met maximale precisie om de integriteit van de informatie te beschermen. Zowel grote als kleine bedrijven kunnen SQL gebruiken om aan hun eisen op het gebied van gegevensmanipulatie te voldoen.

Waarvoor wordt SQL gebruikt?

SQL wordt gebruikt voor de verschillende aspecten van relationele databases. Enkele van de meest populaire functies die met SQL worden uitgevoerd zijn:

 • Creëren van SQL databases
 • Wijzigen van tabel- en indexstructuren van databases
 • Manipuleren van gegevens door toevoegen, verwijderen of bijwerken van gegevens
 • Ophalen van informatie uit de relationele databankbeheersystemen (RDBMS)
 • Gegevensanalyse voor transactieprocedures en andere toepassingen die communicatie met relationele databases inhouden.

SQL-commando's

Het begrijpen van de belangrijkste commando's van Structured Query Language wordt gemakkelijker door de verschillende aspecten ervan te analyseren:

SQL commands

Data Query Language (DQL)

DQL wordt gebruikt om gegevens op te halen uit de database. Het bestaat alleen uit het SELECT-commando.

Gegevensdefinitie taal (DDL)

Wordt gebruikt om een dataset bij te werken of te manipuleren. De commando's in DDL zijn: CREATE, DROP, RENAME en ALTER.

Gegevensmanipulatietaal (DML)

Het doel van DML is de wijziging van een database mogelijk te maken. Het gaat om de commando's INSERT, UPDATE en DELETE.

Taal voor transactiecontrole (TCL)

TCL houdt rechtstreeks verband met DML. Het beheert de wijzigingen die door DML worden uitgevoerd, zodat de wijzigingen kunnen worden gegroepeerd in logische transacties. De commando's in DQL zijn COMMIT, ROLLBACK en SAVEPOINT.

Try AppMaster no-code today!
Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper
Start Free

Data Control Language (DCL)

Zoals de naam al aangeeft, wordt DCL gebruikt om parameters voor toestemming in een relationele database in te stellen. GRANT en REVOKE zijn de twee belangrijkste commando's van DCL.

Waarom wordt SQL een gestructureerde en niet-procedurele taal genoemd?

SQL is een gestructureerde querytaal omdat het een bepaalde structuur volgt om verschillende functies uit te voeren. Een andere reden waarom de "S" in SQL staat voor "gestructureerd" is dat in de jaren zestig de term "gestructureerd programmeren" zeer populair was in de ontwikkelingsindustrie.

Vergeleken met de verschillende andere traditionele gestructureerde programmeertalen heeft SQL geen rigide gestructureerde mechanismen. Het gebruikt echter het concept van gestructureerde queries om zelfs de meest complexe soorten gegevens te verwerken.

Evenzo wordt SQL een niet-procedurele taal genoemd omdat het een declaratieve taal is. Met andere woorden, u moet de functie specificeren die u met een bepaalde query wilt uitvoeren, zoals SELECT, FROM en GROUP BY. Het is niet nodig te specificeren hoe de query zal worden afgehandeld, want dat wordt allemaal gedaan door de SQL-engine. Daarom is SQL een gestructureerde en niet-procedurele taal, omdat het een specifieke syntaxis en structuur volgt en de query's voor uw behoefte afhandelt.

Is SQL gemakkelijk te leren?

Als u een succesvolle carrière wilt hebben als data-engineer of een andere technische baan waarbij gegevens worden gemanipuleerd, zult u SQL moeten leren. In het algemeen is SQL een relatief eenvoudige taal voor databaseontwikkeling.

U kunt verwachten dat u binnen twee tot drie weken vertrouwd bent met de basisbeginselen van SQL. Als u SQL wilt gebruiken om een baan te krijgen, bent u verplicht geavanceerde cursussen databasemanagement te volgen om een uitstekende grip te krijgen op SQL en het maken en beheren van databases.

De leercurve van SQL of een andere ontwikkelingstaal is ook afhankelijk van uw leerstijl. Als je SQL alleen via boeken probeert te leren, is de kans groot dat je er veel tijd voor nodig hebt. Stel echter dat je SQL leert via betrouwbare cursussen en het regelmatig oefent. In dat geval zul je het leerproces kunnen versnellen en echt goed worden in SQL en het snel uitvoeren van complexe database queries.

Voorbeeld van een SQL-query

Laten we een eenvoudig voorbeeld nemen van een SQL-query waarbij het SELECT-commando wordt gebruikt.

Het doel van de SELECT verklaring is om de query optimizer aan te geven welke gegevens moeten worden teruggegeven, welke tabellen moeten worden geanalyseerd, welke relaties moeten worden gevolgd en welke volgorde moet worden opgelegd aan de teruggegeven gegevens. De werking en analyse van de relationele database zijn ook afhankelijk van het ontwerp en de indeling van de indexen. De hele SQL-database kan vertragen als u belangrijke informatie uit het commando weglaat.

Als u de gegevens uit de tabel van de klanten wilt selecteren, gebruikt u de volgende query:

SELECT * FROM Customers;

Deze query zal alle velden en alle rijen van de tabel Klanten opvragen. Als de tabel Klanten echter miljoenen rijen en velden bevat, kan het enige tijd duren voordat het systeem de query goed heeft geanalyseerd en uitgevoerd.

Daarom is het veel beter uw query te beperken en deze specifiek te maken voor de gegevens die u uit de tabel Klanten wilt selecteren:

SELECT TOP 45 companyName, total sales* FROM Customers

WAAR staat = "Californië";

Na uitvoering van deze query zult u aanzienlijk minder en meer gerichte gegevens ophalen. U krijgt de naam en de totale omzet van de top 45 bedrijven die in Californië zijn gevestigd.

Is er een checklist voor SQL (Structured Query Language)?

Er is niet één specifieke lijst van vaardigheden die u moet leren om goed te zijn in Structured Query Language. In het algemeen is een achtergrond in programmeren of ontwikkeling niet eens nodig om databasetalen zoals SQL te leren.

Met de juiste oefening en begeleiding kunt u alle aspecten van SQL onder de knie krijgen. De sleutel is om bij de basis te beginnen en regelmatig te oefenen, zodat u zowel de theorie als de praktische uitvoering begrijpt.

Enkele van de belangrijkste onderwerpen die u tijdens het leren van SQL moet behandelen zijn:

 • Traditionele regels voor tabelontwerp
 • Grondbeginselen van databasetabellen
 • Gegevenstypes en casting operatoren
 • Logische en voorwaardelijke operatoren
 • SQL commando's waaronder DDL, DML (CRUD operaties), TCL en DCL
 • JOIN operaties om met meerdere tabellen om te gaan
 • Implementatie van SQL statements op echte databases
 • Verschillen tussen relationele en niet-relationele databases
 • Comfortabel worden met het schrijven van SQL statements

Als u een uitstekende database engineer of beheerder wilt worden, moet u consequent zijn in uw inspanningen en regelmatig verschillende SQL-statements oefenen. Werk aan verschillende soorten databases en tabellen om gegevens te manipuleren.

Try AppMaster no-code today!
Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper
Start Free

Wat is SQL Server?

SQL Server is een RDBMS ontwikkeld door Microsoft. Gebruikers kunnen er zowel eenvoudige als geavanceerde SQL-query's mee schrijven. U kunt SQL Server gebruiken voor complexe onderwerpen zoals uitzonderingsafhandeling en opslagprocedures.

SQL server

Bovendien bestaat de database-engine van SQL Server uit twee delen:

 • Relational Engine om opdrachten en query's te verwerken.
 • Storage Engine voor het beheer van verschillende databases zoals bestanden, indexen en tabellen.

Voordelen van SQL Server

1. Snel en gemakkelijk te installeren
Microsoft SQL heeft een installatiewizard en is eenvoudig te gebruiken. SQL Server biedt een gebruiksvriendelijke installatie-interface in tegenstelling tot andere databaseservers die een complexe opdrachtregel-setup vereisen. Het heeft een begrijpelijke GUI en verschillende tutorials naast de één-klik installatiemethode. Automatische updates besparen onderhoudskosten en helpen de database actueel te houden. Database diensten en analytische diensten kunnen later onafhankelijk worden toegevoegd.

2. Indrukwekkende prestaties
SQL Server levert een verbeterde snelheid dankzij de geïntegreerde transparante gegevenscompressie en encryptietechnologieën. Gebruikers hoeven geen apps te veranderen om de gegevens te beveiligen en te versleutelen. Toegangsbeperkingen en effectieve functies voor toestemmingsbeheer worden geboden om gebruikers te helpen bij het beschermen van kritieke bedrijfsgegevens.

3. Beveiliging
Aangezien de SQL Server-database gebruik maakt van complexe versleutelingsmethoden, is het niet eenvoudig om door te dringen tot de beveiligingsniveaus. Een commerciële relationele database heeft extra beveiligingsmaatregelen om het gevaar van aanvallen te verminderen.

4. Betaalbaarheid
De efficiënte functies voor datamining, schijfpartitionering en gegevensbeheer van SQL-servers helpen bij het onderhoud van kritieke gegevens en bieden opslagruimte voor zeer gevoelige gegevens.

Beste praktijken voor het ontwerpen van een SQL database

Veel mensen, zelfs ervaren database engineers, maken de fout om een onoverzichtelijke en inefficiënte database te creëren door een gebrek aan vaardigheden of beschikbare database middelen. Wat de situatie ook is, er zijn bepaalde best practices die u moet volgen om een efficiënte en betrouwbare database te ontwerpen. Deze praktijken zijn:

 • Overweeg alle gezichtspunten van de database om een logisch ontwerp te maken.
 • Definieer datatypes en -groottes.
 • Zorg ervoor dat SQL de beste databasetaal is om aan uw eisen te voldoen.
 • Normaliseer de gegevens om redundantie te voorkomen.
 • Maak de structuur transparant zodat toekomstige gebruikers deze kunnen begrijpen en manipuleren.
 • Definieer constraints en geclusterde indexen om de gegevensintegriteit te waarborgen.
 • Zorg voor grondige documentatie.
 • Maak een back-up van uw database om ervoor te zorgen dat al uw gegevens en tabellen beschermd zijn in geval van een gegevensramp.

Conclusie

Ongetwijfeld is het gebruik van SQL een zeer betrouwbare en efficiënte programmeertaal om met relationele databases om te gaan. SQL biedt grote voordelen, waardoor het de meest populaire querytaal is.

Dat betekent echter niet dat er geen goede alternatieven voor zijn. In feite evolueert de ontwikkelingsindustrie snel om nieuwere tools en technologieën toe te passen die de ontwikkelingsprocedures gemakkelijker, sneller en efficiënter kunnen maken.

No-code ontwikkeling is een van die ontwikkelingsbenaderingen waarmee u apps kunt bouwen zonder ook maar één regel code te schrijven. Sommige mensen nemen ten onrechte aan dat no-code ontwikkeling beperkt is tot alleen front-end ontwikkeling.

Met een efficiënte no-code tool als AppMaster kunt u echter binnen enkele seconden mobiele apps, webapps en een krachtige AI-gegenereerde backend bouwen. AppMaster is een geweldig alternatief voor traditionele programmeertalen. U moet zeker overwegen om de moderne no-code ontwikkelingsaanpak te gebruiken om apps te ontwikkelen zonder de traditionele route van het leren van frontend of backend ontwikkeling te doorlopen.

FAQs over SQL

Wat is het verschil tussen SQL en MySQL?

SQL is een database-ontwikkeltaal, terwijl MySQL een database-beheersysteem is. SQL Server is een van de vele voorbeelden van MySQL.

Wat is het verschil tussen RDBMS en DBMS?

Een RDBMS (Relational Database Management System) is een verzameling hulpmiddelen en mogelijkheden waarmee IT-deskundigen en andere gebruikers relationele databases kunnen maken, wijzigen, beheren en ermee kunnen communiceren. De meeste commerciële RDBMS'en openen de database, die wordt bijgehouden in de vorm van tabellen, met behulp van SQL.

Het populairste databasesysteem dat door organisaties over de hele wereld wordt gebruikt, is het RDBMS. Het biedt een betrouwbare manier om enorme hoeveelheden gegevens op te slaan en op te vragen. Over het algemeen slaan databases verzamelingen gegevens op die door andere programma's kunnen worden geraadpleegd en gebruikt. Een databasebeheersysteem ondersteunt de creatie, het onderhoud en het gebruik van databaseplatforms.

Is SQL een backend-taal?

Ja, SQL is een programmeertaal voor databases die wordt gebruikt om relationele databases zoals tabellen te maken en te beheren.

Gerelateerde berichten

Top 6 e-commerce websitebouwers voor online winkels in 2024
Top 6 e-commerce websitebouwers voor online winkels in 2024
Ontdek de top 6 e-commerce websitebouwers voor online winkels in 2024. Krijg inzicht in hun functies, voordelen en hoe u het juiste platform voor uw bedrijf kiest.
Het bouncepercentage aanpakken in 2024: de oplossing voor het valideren van e-maillijsten
Het bouncepercentage aanpakken in 2024: de oplossing voor het valideren van e-maillijsten
Ontdek hoe u het bouncepercentage kunt verlagen met validatie van e-maillijsten in 2024. Krijg inzicht in technieken, tools en impact om uw e-mailmarketingcampagnes te verbeteren.
Het nieuwe succesverhaal van AppMaster: VeriMail
Het nieuwe succesverhaal van AppMaster: VeriMail
Ontdek hoe VeriMail zijn innovatieve e-mailvalidatieservice lanceerde met behulp van het no-code-platform van AppMaster. Leer meer over hun snelle ontwikkeling.
Ga gratis aan de slag
Geïnspireerd om dit zelf te proberen?

De beste manier om de kracht van AppMaster te begrijpen, is door het zelf te zien. Maak binnen enkele minuten uw eigen aanvraag met een gratis abonnement

Breng uw ideeën tot leven