Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Kod Yazmayanlar İçin İlişkisel Veritabanları - İlişkisel Bir Veritabanını Nasıl Kodlarsınız?

Kod Yazmayanlar İçin İlişkisel Veritabanları - İlişkisel Bir Veritabanını Nasıl Kodlarsınız?

Veritabanları kavramını ve ilişkisel ve ilişkisel olmayan veritabanları gibi çeşitli türlerini anlamak, kodlama ve uygulama geliştirme konusunda deneyimli olmayan kişiler için zor olabilir. Ancak, bu imkansız bir görev olduğu anlamına gelmez. Bu makale, ilişkisel veritabanları, artıları ve eksileri, örnekler ve kodlama deneyimi olmadan nasıl ilişkisel bir veritabanı oluşturabileceğiniz hakkında eksiksiz bilgi edinmenize yardımcı olacaktır. İlişkisel veritabanlarının temelleri ile başlayalım.

İlişkisel Veritabanına Genel Bakış

İlişkisel bir veritabanı, kolayca erişilebilmesi ve geri alınabilmesi için açıkça tanımlanmış ilişkilere sahip, düzgün şekilde organize edilmiş bir bilgi topluluğudur. Geleneksel ilişkisel veritabanı modeline göre, veri tablolarını, görünümleri ve dizinleri içeren veri yapıları, fiziksel depolama yapılarından ayrı tutulur. Sonuç olarak, veritabanı yöneticileri, mantıksal veri yapısını etkilemeden fiziksel veri deposunu düzenleyebilir.

Çeşitli kuruluş türleri, özellikle büyük ölçekli kuruluşlar, verileri düzenlemek ve önemli veri noktaları arasında net ilişkiler oluşturmak için ilişkisel veritabanlarını kullanır. Bu nedenle, önemli iş kararları vermek için gerekli bilgileri aramak ve bulmak kolaylaşır. Yapılandırılmış veriler tipik olarak verimli bir ilişkisel veritabanının temelidir.

İlişkisel Veritabanında Çalışmak

İlişkisel bir veritabanı, ilgili nesneler hakkında bilgi depolamak için veri tablolarını kullanır. Her satırda anahtar adı verilen benzersiz bir tanımlayıcı bulunurken, her sütunda veri öznitelikleri bulunur. İlişkisel bir veritabanındaki veri noktaları arasındaki ilişkileri belirlemek kolaydır, çünkü her kayıt veritabanının her özelliğine bir değer atar.

Yapılandırılmış Sorgu Dili (SQL), ilişkisel bir veritabanının standart kullanıcı ve uygulama programı arabirimidir (API). SQL kod ifadelerinin amacı, ilişkisel bir veritabanında bulunan bilgiler için etkileşimli sorgular oluşturmak ve karar verme ve raporlama için verileri toplamaktır. İlişkisel veritabanını doğru ve erişilebilir kılmak için açıkça tanımlanmış veri bütünlüğü kurallarına sahip olmak da önemlidir.

İlişkisel Veritabanının Yapısı

İlişkisel bir veritabanının işleyişini ve oluşturulmasını yapısına aşina olarak daha iyi anlayabilirsiniz. İlişkisel bir veritabanındaki tablolarda, her satır için benzersiz bir değer içeren bir anahtar sütun bulunur. Bu sütun birincil anahtar olarak bilinir.

Bir tablodaki sütunlar, diğer tablolardaki birincil anahtarlara atıfta bulunurken, yabancı anahtarlar olarak adlandırılır. Bu sütunlara sahip olmak çok önemlidir, çünkü çeşitli tablolardaki veriler, anahtar sütunlardaki eşleşen değerler aracılığıyla birbiriyle ilişkilidir. Sütunlar ayrıca alanlar veya nitelikler olarak adlandırılırken, satırlar da kayıtlar olarak adlandırılır.

Structure of a Relational Database İdeal bir ilişkisel veritabanında, her tablo müşteri, ürün veya gelir gibi belirli bir varlık türünü temsil etmelidir. Her satır, o varlık türünün belirli örneğine atıfta bulunurken, sütun, müşterinin adı, ürünün fiyatı veya tam bir miktar gibi o örneğin belirli değerine atıfta bulunur.

Örnek
Bir kuruluşun satış veritabanında gelir ve hizmetler adı verilen iki tablo bulunur.

 • Hizmetler tablosunda ad, süre ve maliyet için sütunlar bulunur.
 • Gelir tablosunda satış tarihi, tam ödeme, indirim ve adres sütunları olacaktır.

Gelirdeki her giriş, hizmetler tablosunun birincil anahtarına atıfta bulunan bir yabancı anahtara sahip olacaktır. Her ürün için birden fazla satış olabileceğinden, hizmetler ve gelir tablosu arasındaki bu tür ilişkiye bire çok ilişki denir. İlişkisel veritabanlarındaki ilişkilerin türünü makalenin ilerleyen bölümlerinde ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.

İlişkisel Veritabanlarının Önemi

Artık ilişkisel veritabanlarının temellerine aşina olduğunuza göre, bunların neden önemli olduğunu ve faydalarının neler olduğunu merak edebilirsiniz. Uygulama geliştirme için ilişkisel veritabanları oluşturma sanatında ustalaşabilmeniz için ilişkisel veritabanlarının artılarını ve eksilerini ayrıntılı olarak inceleyelim.

Artıları

İlişkisel veritabanlarını kullanmanın başlıca faydaları şunlardır:

 • Maksimum Veri Doğruluğu

İlişkisel veritabanları anahtarlar kullanılarak oluşturulduğundan, veri tekrarı için minimum risk vardır. Aynı verinin birden fazla kaydı varsa, hangi bilgi kaynağının güvenilir olduğunu belirlemek zor olabilir. İlişkisel veritabanlarındaki yinelenen öğeleri kaldırmak, verilerinizin doğruluğunu garanti eder.

 • Esneklik

İlişkisel bir veritabanı oluşturursanız, gelecekte ek veri eklerken kısıtlanmayacaksınız. Veritabanı, tutulacak bilgilerin taleplerini karşılamak için gerektiğinde genişleme ve değiştirme esnekliği sağlar.

 • Kolay ve Hızlı Veri Erişilebilirliği

Bilgi hiyerarşisine veya bilgiye erişim için önceden tanımlanmış yollara bağlı olan diğer veritabanlarında verileri istediğiniz gibi aramak, filtrelemek ve düzenlemek zordur. Bunun yerine, ilişkisel bir veritabanından istediğiniz kesin verileri çıkarmak oldukça kolaydır.

Eksileri

Uygulama geliştirmede de ilişkisel veritabanlarını kullanmanın birkaç dezavantajı vardır.

 • Karmaşık yapı

Sütunların oluşturulması ve verilerin oldukça katı kategorilere uygun şekilde uyması gerektiğinden, ilişkisel veritabanları çok fazla yapıya ve planlamaya ihtiyaç duyar. Yapının çeşitli avantajları olmasına rağmen, bakım zorlukları ve uygun uzmanlık olmadan uyarlanabilirlik ve ölçeklenebilirlik eksikliği gibi önemli dezavantajları da vardır.

 • Zorlu Bakım

Birinci sınıf kalitede bir ilişkisel veritabanını sürdürmek için önemli miktarda zaman, çaba ve uzmanlık gerekir. Veritabanı yöneticileri, veritabanını yönetmek ve optimize etmek için genellikle veritabanı uzmanlarını ve geliştiricilerini işe alır.

 • Yapılandırılmamış Veriler için Esnek Değil

Büyük miktarda yapılandırılmamış veri, ilişkisel veritabanları tarafından yönetim için pek uygun değildir. İlişkisel veritabanları, öncelikle nitel, tanımlanması zor veya dinamik olan veriler için en iyi seçim değildir, çünkü şema, veriler değiştikçe veya geliştikçe zaman içinde değişmelidir, bu da zaman alır. İlişkisel olmayan bir veritabanı, yapılandırılmamış verilerle uğraşmak için daha uygundur.

Try AppMaster no-code today!
Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper
Start Free

İlişkisel veritabanları, çok sayıda sunucu ve fiziksel depolama mimarisi arasında yatay olarak etkili bir şekilde ölçeklenmez. Bir veri kümesi büyüdükçe ve daha dağınık hale geldikçe yapı bozulur ve çok sayıda sunucunun kullanılması performansı (uygulama yanıt süreleri gibi) ve kullanılabilirliği etkiler. Birkaç sunucu arasında ilişkisel veritabanlarını yönetmek zordur.

İlişkisel bir veritabanını nasıl kodlarsınız?

Kullanıcılar, ilişkisel bir veritabanını kodlarken, bir veri sütunundaki potansiyel değerlerin etki alanını ve kısıtlamaları tanımlamalıdır. Örneğin, potansiyel müşterilerden oluşan bir etki alanı 100'e kadar müşteri adına izin verebilir, ancak yalnızca on müşteri adına izin vermek için bunu bir tabloyla sınırlayabilirsiniz.

İlişkisel bir veritabanı oluştururken kısıtlamaları dikkate almak da önemlidir. Varlık bütünlüğü, bir tablonun birincil anahtarını benzersiz kılmak ve değerinin null olarak ayarlanmamasını sağlamak için kullanışlıdır. Yabancı anahtar sütunundaki her değerin orijinal tablonun birincil anahtarında bulunmasını sağlamak için bilgi bütünlüğü gerekir.

İlişkisel olmayan veritabanlarından farklı olarak ilişkisel veritabanlarının fiziksel veri bağımsızlığına sahip olduğunu da bilmelisiniz. Sistem, harici şemaları veya uygulamaları etkilemeden iç şemada değişiklik yapabilir. Bu kavramlara sahip olarak, minimum veya hiç kodlama deneyimi olmayan karmaşık veritabanları oluşturmak için Microsoft Access, Oracle ve MySQL gibi ilişkisel veritabanı yönetim sistemlerine güvenebilirsiniz.

İlişkisel veritabanı örneği nedir?

Standart ilişkisel veritabanlarının amacı, kullanıcıların birden çok veri tabanında önceden tanımlanmış veri ilişkilerini yönetmesine ve düzenlemesine izin vermektir. Günümüzde bulut tabanlı ilişkisel veritabanları son derece popüler hale geliyor çünkü kuruluşlar veritabanı bakımı ve altyapı desteği gibi bütünleyici süreçleri dışarıdan temin edebiliyorlar.

İlişkisel veritabanlarının en popüler örneklerinden bazıları şunlardır:

 • MySQL, Joomla ve WordPress gibi web uygulamaları için kullanılır.
 • SQLite, ilişkisel veritabanı işlevselliğini yazılım paketlerine yerleştirmede kullanılan popüler bir C kütüphanesidir.
 • Microsoft Access, Microsoft Office ve Microsoft 365 Suite'in popüler bir parçasıdır. İlişkisel veritabanı yönetimi ve geliştirmede yeni başlayanları kolaylaştırmak için kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir.
 • PostgreSQL, ANSI SQL standartlarıyla uyumluluğa odaklanan ve genişletilebilirlik gibi birçok yararlı özellik sağlayan açık kaynaklı bir ilişkisel veritabanı yönetim sistemidir (RDBMS).
 • Microsoft Azure SQL, Google Cloud SQL, Amazon İlişkisel Veritabanı Hizmeti ve IBM DB2 on Cloud, modern popüler bulut tabanlı RDBMS'lerden bazılarıdır.

Veritabanındaki İlişki Türleri Nelerdir?

Types of Relationships in a Database

İlişkisel bir veritabanında dört farklı tanımlanmış ilişki türü vardır. Doğru ilişkiyi seçebilmeniz ve doğruluğu en üst düzeye çıkarabilmeniz için bu ilişkilere aşina olmalısınız.

 • Bire bir
  Adından da anlaşılacağı gibi, bire bir ilişkide, bir tablodaki bir satır, başka bir tablodaki yalnızca bir satırla ilişkilidir.
 • Birden Çok
  Bire-çok ilişkide, bir bilgi satırı, değişen bir koleksiyondaki birçok kayıtla ilişkilidir.
 • Çoktan bire
  Bire çok ilişkinin tam tersidir. Daha basit bir deyişle, birçok bilgi satırı, çoktan bire bir ilişkide bir kayıtla ilişkilidir.
 • Çoktan Çoka
  Çoktan çoğa ilişkide, bir tablodaki bir satır, ikinci tablodaki birçok satırla ilişkilendirilebilir. Benzer şekilde, ikinci tablodaki bir satır, birinci tablodaki birçok satırla ilişkilendirilebilir.

İlişkisel bir veritabanındaki üç temel ilişki nedir?

Bu özniteliğin mevcut bir koleksiyon tarafından belirtilmesini istediğinizi belirtmek için bir bağlantı oluştururken seçtiğiniz belirli bir veri türü vardır. Örneğin metin, tamsayı, tarih veya resim gibi bir veri türü seçebileceğiniz tipik bir özellik değildir. Verileri uygulamanız için anlamlı olacak şekilde görüntüleyip düzenleyemeyeceğiniz, düzenleyemeyeceğiniz ve filtreleyemeyeceğiniz, bağlantıları ne kadar iyi kurduğunuza bağlıdır. Bire bir, bire çok ve çoktan çoğa ilişkisel bir veritabanındaki üç temel ilişkidir.

İlişkisel veritabanları, yapılandırılmış verileri, kurulan ilişkilere sahip tablo biçimlerinde düzenlemek için kullanışlıdır. Bununla birlikte, en iyi veritabanı mimarisini seçmek, ilişkisel ve ilişkisel olmayan modeller arasında karar vermekten çok daha fazlasını içerir. Önemli hususlar, kullanılan veya oluşturulan veri ve uygulamaların türünü içerir. Kurumsal bir uygulama için bir veritabanı modeli seçerken göz önünde bulundurulması gereken bazı ek hususları keşfedin.

Çözüm

İlişkisel bir veritabanının genel olarak oluşturulması, uygulanması, dağıtılması ve bakımı, özellikle kodlamaya aşina değilseniz, bunaltıcı bir süreç olabilir. İşin iyi yanı, hem mobil uygulamalar hem de web uygulamaları için güçlü arka uç ve veritabanları oluşturmanıza olanak tanıyan AppMaster gibi kodsuz platformlar olmasıdır. Kodlama becerileriniz hakkında endişelenmeden güvenilir, verimli ve güvenli veritabanları oluşturmanıza ve yine de en iyi sonuçları almanıza yardımcı olur.

Kodsuz platformlar, geliştiricileri ve veritabanı yöneticilerini işe almak için aşırı para harcamadan karmaşık uygulamalar oluşturmanıza olanak tanır. Bu nedenle mobil uygulama geliştirme ve kodlama olmadan ilişkisel veritabanları oluşturma konusunda modern yapay zeka tabanlı araç ve teknolojilerden yararlanmak için AppMaster gibi platformlara göz atmalısınız.

İlgili Mesajlar

PWA'nızda Anlık Bildirimler Nasıl Kurulur
PWA'nızda Anlık Bildirimler Nasıl Kurulur
Aşamalı Web Uygulamalarında (PWA'lar) anında bildirimlerin dünyasını keşfetmeye dalın. Bu kılavuz, zengin özelliklere sahip AppMaster.io platformuyla entegrasyon da dahil olmak üzere kurulum sürecinde size yardımcı olacaktır.
Uygulamanızı Yapay Zeka ile Özelleştirin: Yapay Zekalı Uygulama Oluşturucularda Kişiselleştirme
Uygulamanızı Yapay Zeka ile Özelleştirin: Yapay Zekalı Uygulama Oluşturucularda Kişiselleştirme
Kodsuz uygulama geliştirme platformlarında yapay zeka kişiselleştirmenin gücünü keşfedin. AppMaster'ın uygulamaları özelleştirmek, kullanıcı katılımını artırmak ve iş sonuçlarını iyileştirmek için yapay zekadan nasıl yararlandığını keşfedin.
Mobil Uygulamadan Para Kazanma Stratejilerinin Kilidini Açmanın Anahtarı
Mobil Uygulamadan Para Kazanma Stratejilerinin Kilidini Açmanın Anahtarı
Reklamcılık, uygulama içi satın almalar ve abonelikler gibi kanıtlanmış para kazanma stratejileriyle mobil uygulamanızın gelir potansiyelinin tamamını nasıl açığa çıkaracağınızı keşfedin.
ÜCRETSİZ BAŞLAYIN
Bunu kendin denemek için ilham aldın mı?

AppMaster'ın gücünü anlamanın en iyi yolu, onu kendiniz görmektir. Ücretsiz abonelik ile dakikalar içinde kendi başvurunuzu yapın

Fikirlerinizi Hayata Geçirin