Array toevoegen

Klik om te kopiëren

Voegt een element toe aan het einde van een gegeven matrix.


Voorbeeld: Append Array(array: [1, 2], item: 3) = [1, 2, 3].

Stroomverbindingen

  • [Input] In - start de uitvoering van het blok.
  • [Output] Out - activeert als het blok klaar is met zijn uitvoering.

Gegevensverbindingen

  • [Input] Array (array, any type) - array waaraan toegevoegd moet worden.
  • [Input] Item (same type as "Array") - toe te voegen element.
  • [Output] Result (array, same type as "Array") - resultaat van de operatie.