IIN KZ'yi doğrula

Kopyalamak için tıklayın

Girilen verilerin Kazakistan Cumhuriyeti'nin IIN formatına (bireysel kimlik numarası) uygun olup olmadığını kontrol eder.


Akış bağlayıcıları

  • [Input] In - blok yürütmeyi başlatır.
  • [Output] Out - bloğun yürütülmesi bittiğinde etkinleştirilir.

Veri bağlayıcıları

  • [Input] ogrnip (string) - biçime uygunluğu kontrol edilecek değer.
  • [Output] is_valid (boolean) - değer formatla eşleşirse True değerini döndürür, aksi takdirde - False.