Creëren en wijzigen van relaties

Klik om te kopiëren

Werken met de datamodel ontwerper.


Om een link tussen de modellen te maken, klikt u op de rand van een van de modellen, trekt u een lijn naar de rand van het andere - en klikt u nogmaals.
Een pijl verschijnt tussen de modellen om de relatie aan te geven. Ook verschijnen in elk model nieuwe velden - daarmee kunt u van het ene verwante model naar het andere verwijzen.
Om een verbinding te configureren, klikt u er met de linkermuisknop op en selecteert u Relatie bewerken. Een modaal instellingenvenster wordt geopend:

  • Source - het bronmodel waar de link vandaan komt en het veld waardoor het aan het doelmodel wordt gekoppeld;
  • Target - het doelmodel waar de link naartoe gaat en het veld waardoor het aan het bronmodel is gekoppeld;
  • Relatietype - het type relatie tussen modellen (zie de lijst met relatietypes). Om een link tussen modellen te verwijderen, klikt u er met de rechtermuisknop op en drukt u op Verwijderen.