Matrixgrootte

Klik om te kopiëren

Geeft de grootte van een gegeven matrix.


Voorbeeld: Array Size([1, 2, 3]) = 3.

Stroomverbindingen

  • [Input] In - start de uitvoering van het blok.
  • [Output] Out - activeert als het blok zijn uitvoering heeft beëindigd.

Gegevensverbindingen

  • [Input] Array (array, any type) - te evalueren array.
  • [Output] Size (integer) - grootte van/aantal elementen in de "Array" gegevensinvoer.