Maak Datum/Tijd/Datum & Tijdspanne

Klik om te kopiëren

Geeft als resultaat een datum/tijd/datum & tijdspanne van gegeven waarden.


Tip: sommige gegevensingangen kunnen zonder waarde worden gelaten; in dat geval worden ze op hun standaardwaarde ingesteld. Als bijvoorbeeld voor de gegevensinvoer milliseconden in make time geen waarde wordt opgegeven, worden de milliseconden in het resultaat op 0 gezet.

BlokWaarden
DateJaar, maand, dag
TimeUren, Minuten, Seconden, Milliseconden
Date & TimeJaar, Maand, Dag, Uren, Minuten, Seconden, Milliseconden
Time SpanDagen, uren, minuten, seconden, milliseconden

Stroomverbindingen

  • [Input] In - start de uitvoering van het blok.
  • [Output] Out - activeert als het blok klaar is met zijn uitvoering.

Gegevensverbindingen

  • [Input] Values (integer, multiple) - waarden waaruit het date & time object wordt gecreëerd.
  • [Output] Result (depends on the block) - datum & tijd object.