Ontvang verzoek kop

Klik om te kopiëren

Geeft de waarde terug van een endpoint request header met een gegeven naam.


Stroomverbindingen

  • [Input] In - start de uitvoering van het blok.
  • [Output] Out - activeert als het blok klaar is met zijn uitvoering.

Gegevensverbindingen

  • [Input] Name (string) - naam van de endpoint request header.
  • [Output] Value (string) - waarde van de endpoint request header.