Configuratie eindpunten

Klik om te kopiëren

Endpoints zijn ontworpen als een geavanceerde wrapper voor elk bedrijfsproces. Elk eindpunt heeft een route/URL, methode (GET, POST, PUT of DELETE), gekoppeld bedrijfsproces, selectie van in- en uitgangsvariabelen (uit het gekoppelde bedrijfsproces) en een set middlewares. Meerdere eindpunten kunnen aan hetzelfde bedrijfsproces worden gekoppeld, maar de combinaties van URL en methode moeten uniek zijn.