Concat Array

Klik om te kopiëren

Voegt twee matrices van hetzelfde type samen.


Voorbeeld: Concat Array(A: [1, 2], B: [3, 4]) = [1, 2, 3, 4].

Stroomverbindingen

  • [Input] In - start de uitvoering van het blok.
  • [Output] Out - activeert als het blok zijn uitvoering heeft beëindigd.

Gegevensverbindingen

  • [Input] A (array, any type) - 1e array aan elkaar te rijgen.
  • [Input] B (array, same type as "A") - 2e aaneen te sluiten matrix.
  • [Output] Result (array, same type as "A") - resultaat van de bewerking.