Interface voor mobiele ontwerpers

Klik om te kopiëren

Mobile Applications Designer is een GUI-tool om uw mobiele toepassing te maken. Aan de linkerkant staat een lijst met schermen. Mobiele applicaties bestaan meestal uit schermen gevuld met widgets en triggers.

Voor elke nieuwe mobiele applicatie wordt standaard een autorisatiescherm gemaakt met vooraf ingevulde widgets en gerelateerde acties.

Als je klaar bent met de wijzigingen, vergeet dan niet op de knop Opslaan te klikken om het schema van de mobiele applicatie op te slaan. Als alles fout gaat kun je de pagina opnieuw laden en de wijzigingen ongedaan maken, of eerdere versies van het schema voor de mobiele toepassing selecteren.