FAQ

Klik om te kopiëren

Hoe krijg ik de huidige gebruikersinformatie?

U kunt het blok Get Current User gebruiken om het gebruikersmodel te verkrijgen, gevuld met de huidige gebruikersgegevens.

Waar dienen _met variabelen voor? Waarom hebben sommige blokken ze wel en andere niet?

_with input variabele is een systeem enum, dat aangeeft of gegevens uit relaties moeten worden gehaald (als er relaties zijn tussen modellen). Standaard is _with niet ingesteld en krijgt u alleen ID's van records uit gerelateerde datamodellen. Elke ingeschakelde _with verhoogt de totale belasting van uw applicatie vanwege de toenemende databaseverzoeken om extra gegevens op te halen. In het algemeen werkt _with als een klassieke JOIN operatie voor relationele DB's.

Moet elk blok op het canvas verbonden zijn met Flow verbindingen?

In de meeste gevallen wel. Sommige blokken kunnen tijdelijk worden uitgesloten van aanmaak door ze uit te sluiten van Flow. Alle verbonden variabelen met deze slag zullen nul of nul waarden teruggeven.

Hoe kan ik ID parameter van Endpoint Routes zoals /order/:id/ doorgeven aan BP?

Om ID parameter door te geven van Endpoint naar BP Start blok, moet het Start blok een input parameter hebben met dezelfde naam (id). Op dit moment ondersteunen wij slechts één parameter per endpoint route.

Hoeveel blokken kan ik in één bedrijfsproces aanmaken?

Er is geen feitelijke beperking op het aantal blokken, maar wij raden aan het totale aantal blokken te beperken tot 50 per bedrijfsproces. Een goede gewoonte is om een apart bedrijfsproces te maken om vaak gebruikte bedrijfsaanmeldingen te implementeren en deze binnen uw bedrijfsproces aan te roepen.