Crash Course 101
10 moduły
5 Tygodnie

Model pliku

Kliknij, aby skopiować

Używanie pliku jako modelu danych. Praca z ciągami znaków


Każdy plik jest przedstawiony jako model, który można rozłożyć na osobne parametry.

Model pliku

Aby to zrobić, należy skorzystać z Expand File block. Dzięki niemu możemy poznać Rozmiar pliku, jego zawartość (Bytes), Name, i inne parametry.

Są tylko dwa pliki, więc nie ma potrzeby tworzenia skomplikowanych pętli sprawdzających; możemy wziąć pierwszy plik z tablicy i zacząć od niego. Aby to zrobić, używamy znanego nam Array Element z indeksem 0 i rozwinąć wynikowy plik.

Poznawszy nazwę pliku, przechodzimy do kolejnego kroku - określenia jego rozszerzenia.

Praca z ciągami znaków

Do tego celu potrzebne są bloki do pracy z ciągami znaków. Ich ogólna lista znajduje się w Functions - String i są one w stanie rozwiązać każde zadanie związane z przetwarzaniem ciągów. Możesz tworzyć ciągi, konkatenować je, dowiedzieć się o ich długości, odciąć nadmiar, podzielić na części, wykonać częściowe zastąpienie, znaleźć lokalizację pewnych znaków lub wyrażeń, zmienić przypadek i wiele więcej.

Nie będziemy rozwodzić się nad wszystkimi możliwościami. Większość z nich jest dość oczywista na podstawie nazwy bloku, a do szczegółowych informacji istnieje dokumentacja. Zamiast tego przyjrzyjmy się konkretnemu przykładowi dla naszego przypadku.

Naszym zadaniem jest poznanie rozszerzenia pliku. Wiemy, że w każdym pliku jest ono zapisane na końcu jego nazwy, po kropce. Jeśli więc podzielimy ciąg nazw na osobne części, używając znaku kropki jako separatora, to możemy uzyskać ciąg o podanym rozszerzeniu pliku.

Do tego celu używamy Split String blok do tego celu. Przyjmuje on jako parametry wejściowe ciąg znaków (nazwę pliku) oraz delimiter ("."), a na wyjście zwraca tablicę ciągów znaków.

W większości przypadków wynikowa tablica będzie składała się z dwóch elementów: pierwszy będzie zawierał nazwę pliku, a drugi jego rozszerzenie. Ale i tak możliwe są sytuacje, w których kropki będą występowały w różnych pozycjach w nazwie pliku (ich użycie nie jest zabronione), co oznacza, że liczba elementów może być różna. Możemy być jednak pewni, że rozszerzenie zawsze będzie znajdowało się w ostatnim elemencie tablicy, więc pozostaje tylko je zdobyć.

Określamy całkowitą liczbę elementów tablicy (Array Size block), aby to zrobić. Aby uzyskać ostatni element, należy odwołać się do niego przez jego indeks. Numeracja zaczyna się od zera, więc od całkowitej liczby odejmujemy 1 (Subtract block) i otrzymujemy liczbę porządkową ostatniego elementu. Po tym pozostaje już tylko wybranie go z tablicy (Array Element blok).

Was this article helpful?
Nadal szukasz odpowiedzi?