Crash Course 101
10 moduły
5 Tygodnie

Praca domowa

Kliknij, aby skopiować

Praca domowa dla modułu 7


  1. Zrób Login tak, aby zawsze był wyświetlany dużymi literami, niezależnie od tego jak został zapisany w pliku.
  2. Zrób limit długości biografii. Jeśli limit 150 znaków zostanie przekroczony, obetnij dodatkowe informacje i dodaj "..." na końcu.
  3. Usprawnij podstawowy proces biznesowy front-end tak, aby zamiast powtarzać ten sam zestaw bloków, używane były pętle.
Was this article helpful?
Nadal szukasz odpowiedzi?