Crash Course 101
10 moduły
5 Tygodnie

Praca offline

Kliknij, aby skopiować

Wykorzystując możliwość pracy offline w AppMaster.io Web App Builder, możesz zapewnić nieprzerwany rozwój aplikacji, nawet w przypadku utraty połączenia internetowego.


AppMaster Web App Designer zdaje sobie sprawę, jak ważne jest zapewnienie płynnego programowania, nawet jeśli nie masz stabilnego połączenia internetowego. Dzięki możliwości pracy w trybie offline możesz kontynuować edycję aplikacji internetowych bez zakłóceń.

Jak działają możliwości pracy w trybie offline

Możliwość pracy offline w edytorze internetowym w studiu AppMaster ma na celu automatyczne wykrywanie utraty połączenia internetowego. Po wykryciu utraty łączności kreator przełącza się w tryb offline, umożliwiając dalszą pracę nad aplikacją.

W trybie offline wszystkie zmiany wprowadzone w aplikacji są tymczasowo zapisywane w pamięci lokalnej. Dzięki temu Twoje postępy nie zostaną utracone i będą mogły zostać zsynchronizowane z serwerem po przywróceniu połączenia internetowego.

❗️Nie czyść pamięci przeglądarki podczas pracy w trybie offline, gdyż spowoduje to utratę wszystkich lokalnych zmian.

Automatyczna synchronizacja

Po ponownym nawiązaniu połączenia internetowego wszystkie zmiany dokonane w trybie offline zostaną automatycznie zsynchronizowane z serwerem, łącząc je z najnowszą wersją aplikacji. Dzięki temu możesz mieć pewność, że Twoja praca jest aktualna i spójna na wszystkich urządzeniach.

Wszystkie zmiany zostaną zsynchronizowane po przywróceniu połączenia, nawet jeśli zamkniesz przeglądarkę lub kartę.

☝️ Rozwiązywanie konfliktów
Zmiany są synchronizowane w kolejności dodawania, a w przypadku konfliktów, późniejsze zmiany są traktowane priorytetowo. Znacznik czasu zmian offline jest określany na podstawie czasu synchronizacji z serwerem.

Ograniczenia i rozważania

Chociaż możliwość pracy w trybie offline w programie AppMaster Web App Builder oferuje wygodny sposób kontynuowania tworzenia aplikacji bez połączenia z Internetem, istnieją pewne ograniczenia i uwagi, o których należy pamiętać:

  • Współpraca: współpraca w czasie rzeczywistym z członkami zespołu nie jest dostępna w trybie offline. Po przywróceniu połączenia internetowego i zsynchronizowaniu zmian członkowie Twojego zespołu będą mogli uzyskać dostęp do zaktualizowanej wersji aplikacji.
  • Integracje z innymi firmami: Podczas pracy w trybie offline integracje z innymi firmami, które opierają się na połączeniu internetowym, takie jak interfejsy API, nie będą działać poprawnie. Będziesz musiał przetestować te integracje, gdy wrócisz do trybu online.
  • Pojemność pamięci lokalnej: Ilość pamięci lokalnej dostępnej do zapisywania zmian w trybie offline może się różnić w zależności od urządzenia i przeglądarki. Upewnij się, że masz odpowiednią ilość miejsca w pamięci lokalnej, aby zapobiec utracie danych.
Was this article helpful?
Nadal szukasz odpowiedzi?