Crash Course 101
10 moduły
5 Tygodnie

Dodawanie rekordów do bazy danych

Kliknij, aby skopiować

Tworzenie procesu biznesowego dodającego rekord do bazy danych


Teraz, naciskając przycisk Save, konieczne jest zorganizowanie procesu przeniesienia wprowadzonych danych do bazy danych w celu utworzenia nowego kraju. I temu warto przyjrzeć się bardziej szczegółowo.

Technicznie wszystko jest bardzo podobne do działań z poprzednich modułów. Istnieje punkt końcowy, który wykonuje pewne czynności (w naszym przypadku jest to utworzenie nowego rekordu w bazie danych), który musi przekazać do niego dane i rozpocząć wykonanie. Różnica polega na tym, że przekazywane są nie tylko poszczególne pola (jak to miało miejsce w przypadku X i Y); przekazywany jest cały obiekt. Na etapie projektowania bazy danych został stworzony model, a teraz, aby uruchomić endpoint, trzeba przekazać gotowy obiekt tego modelu.

Jednak sam obiekt będzie składany z osobnych pól. Aby to zrobić, należy wybrać odpowiedni Make blok (w naszym przypadku, Make country) i przekazać do niego dane z pól wejściowych.

Można zauważyć, że w modelu jest sporo pól, ale wiele z nich to pola systemowe (ID, CreatedAt, UpdatedAt, DeletedAt), czyli zostaną utworzone automatycznie. Można by było przenieść informacje o powiązanej tabeli miast i wskazać, jakie miasta znajdują się w tym kraju, ale na tym etapie nie ma to sensu, ponieważ w bazie nie ma jeszcze ani jednego miasta. W związku z tym pozostawiamy to pole puste.

Musisz wykonać następujące czynności:

  • Zebrać dane z pól wejściowych
  • Wygenerować obiekt do zapisu do bazy danych (Make block)
  • Przekaż gotowy obiekt do punktu końcowego tworzenia (POST) rekord w bazie danych

W gotowej postaci proces biznesowy wygląda tak:


Warto jeszcze raz zwrócić uwagę na fakt, że sam Make sam blok nie tworzy żadnych rekordów w bazie danych. Tworzy on jedynie obiekt. Ale to, jak ten obiekt zostanie wykorzystany w przyszłości (przekazany do zapisu do bazy danych lub gdzieś indziej), zależy wyłącznie od logiki Twojej aplikacji.

Na tym można by zakończyć proces tworzenia, jest już sprawny, ale dla realnego wykorzystania wciąż niewygodny. Warto przynajmniej dodać komunikat potwierdzający. Aby to zrobić, poznamy sam wynik zapisu (_success) i w zależności od wyniku (If-Else), wyświetlić odpowiedni komunikat (Show Notification blok), a także automatycznie zamknąć okno modalne (Modal Hide). Zamykanie powinno być przypisane do. Cancel przycisku okna modalnego.

Was this article helpful?
Nadal szukasz odpowiedzi?